Rekrutacja 2017/2018

rekr_2017

       LATO - ANIMOWANA INSTRUKCJA OBSŁUGI 

W czerwcu odbyły się warsztaty filmowo-plastyczne, których efektem jest film animowany promujący zdrowy tryb życia i unikanie zagrożeń w czasie wakacji. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z z podstawami techniki filmowej i opowiadania filmowego, a następnie korzystając z tej wiedzy stworzyli scenariusz i film animowany w technikach animacji rysunkowej, wycinankowej i piksilacji (animacji aktora). Film porusza wymienione wyżej tematy poprzez pokazywanie pozytywnych wzorców spędzania czasu i stosowania zasad bezpieczeństwa. Celem warsztatów było ukierunkowanie młodzieży na działania twórcze, rozwój zainteresowań i pośrednio odciągnięcie od szkodliwego środowiska i sytuacji sprzyjających uzależnieniom.

Zapraszamy do obejrzenia efektów!!!