“W każdym z nas istnieje matematyczny duch. Umiejętność logicznego myślenia prowadzi do moralnego życia.”

  Maria Montessori

Matematyka dzieciom oraz dorosłym często sprawia trudności. Zrozumienie arytmetyki, geometrii, gdzie wiele w tradycyjnej szkole zależy od wyobraźni stanowi nie lada wyzwanie. Montessoriańska matematyka stoi w opozycji do modelu polskiej szkoły. Tu możemy dostrzec  ducha Pedagogiki Marii Montessori, czyli korelację zachodzącą pomiędzy wcześniejszymi działami.

Dziecko, które pracowało już z różową wieżą, brązowymi schodami, czerwonymi drążkami, a więc doświadczało i porównywało różnice w wielkościach, objętościach, długościach przedmiotów pośrednio obcowalo z matematyką.  Działo się to poza jego świadomością. 

Dominuje tu zasada od konkretu do abstrakcji. Na przykładzie naszego przedszkola dzieci mają do czynienia z nieabstrakcyjnym materiałem, dzięki któremu WIDZĄ ile to jest 1, 10, 100 ,1000, korzystając z materiału “złote perły”. Przedszkolaki bardzo lubią pracować z czerwono-niebieskimi drążkami, które pozwalają im namacalnie zobaczyć lub poczuć dotykiem różnice ilościowe, np. że 7 to więcej niż 2. Kolejnym  materiałem, który wprowadza dzieci w matematyczny świat są wrzeciona. Uczą one umiejętności przeliczania, przedszkolaki wkładają odpowiednią ilość do przegródki z cyfrą od 0 do 9. Nawiązaniem do działu “Sensoryka”, gdzie dzieci dotykiem rozróżniają powierzchnię gładką i szorstką, są szorstkie tabliczki liczbowe. Służą one do wodzernia palcem po symbolu, tym samym przyczyniają się do wielozmysłowego zapamiętania wyglądu cyfr.

Zazwyczaj nauka liczb parzystych i nieparzystych wprowadzana jest w I lub II klasie szkoły podstawowej. W montessoriańskiej praktyce już 4 – letnie dzieci mogą obrazowo poznać różnice pomiędzy tymi liczbami. Dzieje się to podczas pracy z czerwonymi żetonami. 

Materiałem, który w naszym przedszkolu również wzbudza entuzjazm jest komoda geometryczna. Dzięki niej dzieci w mogą dotknąć, zobaczyć podstawowe figury geometryczne, co umożliwia taca demonstracyjna z trójkątem, kwadratem i kołem. Kolejnym etapem pracy jest poznawanie innych kształtów i figur, m. in. deltoid, trapez, rozeta, trójkąt równoboczny prostokątny etc.

  My jako nauczycielki zauważyłyśmy, że matematyczny materiał montessori rodzi u dzieci fascynację tą dziedziną nauki. Jednocześnie staje się źródłem motywacji do dalszego zgłębiania matematyki. 

Justyna Szymańska – Mikołajczak, Anna Wierzbicka