Ramowy Rozkład Dnia

  1. Część dnia

7.00 – 8.00  Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wspierające wielokierunkowy rozwój dzieci, Kontakty indywidualne, np.: rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci, zabawy integrujące grupę. Indywidualna realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych doskonalących kompetencje dzieci.

2. Część dnia – realizacja zadań wynikających z odstawy programowej

8.00 – 8.15/8.00-8.30 – Rytuał wspólnego rozpoczynania dnia, witanie się wzajemne. Czynności przygotowujące do śniadania, porządkowanie sali, doskonalenie  czynności samoobsługowych. 3i 4 latki: Poranne ćwiczenia gimnastyczne, 5, 6 latki: Zestaw ćwiczeń porannych

8.15 – 8.45/8.30 – 9.00 –  Śniadanie. Pełnienie roli dyżurnego przez dzieci. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.

8.45 -9.00/9.00 – 9.15 Czynności samoobsługowe w toalecie, nauka etapów mycia rąk. Doskonalenie tych czynności.

9.00 -11.00 Zajęcia programowe- wprowadzenie tematu zajęć. Zajęcia edukacyjne w sali lub na świeżym powietrzu prowadzone według planów miesięcznych dla poszczególnych grup w oparciuo podstawę programową. (Zabawy ruchowe, twórcze i różnego typu zajęcia dydaktyczne zorganizowane z inicjatywy nauczyciela, praca metodą Montessori, eksperymenty, nauka wierszy i piosenek, tańce, inscenizacje, praca indywidualna z dziećmi, utrwalanie zdobytych umiejętności, ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia metodą ruchy rozwijającego Weroniki Sherborne)

11.00 – 11.30 Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków), zabawy dowolne, spacery, wycieczki – poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące.

11.00 – 11.15/11.15 – 11.30  Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne w toalecie.  Dalszy ciąg pracy dyżurnych – nauka nakrywania stołów.

11.15 – 11.45/11.30 – 12.00 Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem. Kultura zachowania się przy stole.

11.45 – 13.00 Czynności samoobsługowe przed wyjściem, zabawy dowolne, spacery i zabawy ruchowe na placu zabaw. (W zależności od warunków atmosferycznych) zajęcia i zabawy w sali przedszkolnej.

12.45 – 13.00 Przygotowanie do leżakowania.

3. Część dnia

13.00  -14.15 Słuchanie bajek i muzyki-wyciszenie. Leżakowanie/ Relaks.

14.15 – 14.45 Podwieczorek.

14.45 – 17.00. Realizacja propozycji dzieci i nauczycieli. W zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna.  Zabawy dowolne i zabawy w kole ze śpiewem, porządkowanie sali.  Pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności. Odbieranie dzieci.