Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Udzielana jest ona uczniom przede wszystkim w trakcie bieżącej pracy z nimi oraz na zajęciach specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz związanych z wyborem kierunku kształcenia. Udzielają jej nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści, a w szczególności: psycholog, pedagodzy, logopeda, doradca zawodowy i terapeuci pedagogiczni.

mgr Ewa Hoffmann

psycholog szkolny

Dyżury:

poniedziałek: 09.50 – 13.40 (szkoła w Chludowie)

wtorek: 08.15 – 12.35 (szkoła w Chludowie)

środa: 08.35– 14.40 (szkoła i przedszkole w Golęczewie)

czwartek: 08.50- 14.30 (szkoła w Chludowie)

piątek: 8.25- 11.30 (przedszkole w Chludowie)

godzina dostępności: czwartek od 8.50 do 9.50.

Gabinet psychologa mieści się w sali 110 (I piętro) tel. 61 2500 300 wewn. 315

Informacje o zajęciach psychologa znajdziecie Państwo w zakładce: PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Izabela Kachlicka (aktualnie przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia)

pedagog szkolny, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny

Olena Kyrylina pełni funkcję pedagoga szkolnego

Dyżury:

poniedziałek 10.30-14.30

wtorek 10.30-14.30 (w tym od 10.50-11.50 godzina dostępności)

środa 10.40-14.30

czwartek 09.00-14.30 ( szkoła w Golęczewie)

piątek 09.00-14.30

Gabinet pedagoga mieści się w sali 102 (I piętro) tel. 61 2500 300 wewn. 315

Informacje o zajęciach pedagoga znajdziecie Państwo w zakładce: PEDAGOG SZKOLNY

mgr Joanna Bzowska-Mińska

pedagog przedszkolny

poniedziałek : Przedszkole w Golęczewie -08.00- 13.00

wtorek: Przedszkole w Golęczewie-08.00-13.00

środa:  Przedszkole w Chludowie -08.00 – 13.00

czwartek: Przedszkole w Chludowie – 08.00-12.00

piątek: Przedszkole w Chludowie- 09.00- 12.00

Informacje o zajęciach pedagoga w przedszkolu znajdziecie Państwo w zakładce: PEDAGOG PRZEDSZKOLNY

mgr Katarzyna Stankiewicz

logopeda

poniedziałek: 8.30- 14.30 (szkoła i przedszkole w Chludowie)

wtorek: 9.00- 14.00 (przedszkole w Chludowie)

środa: 9.00- 12.00 (szkoła i przedszkole w Golęczewie)

czwartek: 9.00- 14.00 (szkoła i przedszkole w Golęczewie)

piątek: 9.00- 12.00 (szkoła i przedszkole w Golęczewie)

12.00-13.00 (szkoła w Golęczewie- dostępność)

Gabinet logopedy mieści się w sali nr 20 w przedszkolu w Golęczewie

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEGO TELEFONU ZAUFANIA