NAUCZYCIELE SZKOŁY W GOLĘCZEWIE:

rok szkolny 2023/2024

KIEROWNIK FILII

mgr Danuta Kamińska

mail: d.kaminska@chludowo.pl


wychowawca klasy 1F

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Jolanta Wenc
mail:j.wenc@chludowo.pl

wychowawca klasy 2F

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Romana Kierstan
mail: r.kierstan@chludowo.pl

wychowawca klasy 3 F

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Dorota Polichnowska

mail: d.polichnowska@chludowo.pl

religia:

mgr Karolina Rewers

mail: k.rewers@chludowo.pl

język angielski:

mgr Marzena Kiełczykowska

mail: m.kielczykowska@chludowo.pl

świetlica:

mgr Małgorzata Golec

mail: m.golec@chludowo.pl

mgr Magdalena Burdzińska

logopeda:

mgr Katarzyna Stankiewicz

 mail: k.stankiewicz@chludowo.pl

pedagog szkolny:

mgr Izabella Kachlicka

mail:i.kachlicka@chludowo.pl

psycholog szkolny:

mgr Ewa Hoffman

mail:

e.hoffman@chludowo.pl