Jest to dział, który ma pomóc dzieciom w rozwoju zmysłów: smaku, węchu, dotyku, wzroku, słuchu. 

Do każdego zmysłu dostosowany jest materiał o zróżnicowanym stopniu trudności. Na materiał dotyczący wzroku będą składały się ćwiczenia związane z rozróżnianiem wielkości, kształtu, grubości, długości, kolorów. W przedszkolu w Golęczewie kształtujemy ten zmysł dzięki: różowej wieży, brązowym schodom, czerwonym belkom, cylindrom, kolorowym walcom i tabliczkom. 

Zmysł słuchu ćwiczymy poprzez rozpoznawanie dźwięków, różnicowanie ich nasilenia i wysokości. Nasze przedszkolaki chętnie pracują z puszkami szmerowymi. 

Dotyk rozwijamy rozróżniając ciężar, szorstkość, faktury, temperaturę. U nas na regałach dzieci znajdą: pudełko z materiałami, zestaw szorstkich
i gładkich tablic, stopniowanie szorstkości, tabliczki termiczne, tajemnicze woreczki, wagę szalkową z odważnikami. W tym miejscu warto dodać że rozróżnianie faktur jest wstępem do dalszej edukacji w pedagogice montessori (bliżej o tym w kolejnych artykułach).
Butelki smakowe i zapachowe służą do rozróżnianie dwóch pozostałych zmysłów. Jednak możemy je kształtować poprzez zróżnicowaną dietę stwarzającą okazję do poznania nowych smaków i aromatów. 

Edukacja sensoryczna odgrywa bardzo ważną rolę w życiu dziecka, gdyż każdy ze zmysłów jest narzędziem do lepszego poznania świata. Materiały z tego działu nie tylko odpowiadają zainteresowaniom dzieci, ale również angażują do działania, rozwijają samodzielność, umiejętność planowania swojej pracy. 

Z naszego doświadczenia wynika, iż pozwalając dziecku doświadczać przeróżnych bodźców przyczyniamy się do pełnego kształtowania jego zmysłów. Należy jednak pamiętać o innej bardzo ważnej zasadzie Pedagogiki Marii Montessori, która ma również zastosowanie w materiałach sensorycznych, a mianowicie o izolacji i stopniowaniu trudności. Mamy tu na myśli odizolowanie jednej trudności od drugiej,np.  jeżeli uczymy rozróżniania szorstkości, to nie uczmy wtedy rozpoznawania kolorów.  Każdy materiał rozwojowy skonstruowany jest tak, że kolejna trudność wynika z poprzedniej, jest jej kontynuacją. 

Kończąc artykuł zachęcamy czytelników do rozwijania dziecięcych zmysłów, niekoniecznie poprzez dostępność do oryginalnych materiałów Montessori, a przez wspólne odkrywanie świata. Pozwólmy dzieciom biegać na boso, bawić się w błocie, wąchać domowe przyprawy, układać pokrywki i talerzyki od największego do najmniejszego… Kreatywność zależy tylko od Ciebie, Rodzicu! 

„Zmysły są organami >>chwytania<< obrazów świata zewnętrznego, niezbędnych inteligencji, podobnie jak dłoń jest organem do chwytania przedmiotów materialnych potrzebnych ciału” (Maria Montessori, Pedagogika Naukowa)

Anna Wierzbicką i Justyna Szymańska – Mikołajczak