• mgr Anna Zbierska – pedagog, wychowawca grupy PSZCZÓŁKI (3 – latki)
  • mgr Magdalena Roszak – pedagog, wychowawca grupy ŻABKI (4 – latki)
  • mgr Julia Żuberek – pedagog, wychowawca grupy WIEWIÓRKI (5 – latki)
  • mgr Agata Klementowiczpedagog, wychowawca grupy SOWY (6-latki)
  • mgr Adrianna Ciesielska – pedagog, wychowawca grupy popołudniowej

  • mgr Karolina Rewers – nauczyciel religii
  • mgr Marzena Kiełczykowska – nauczyciel języka angielskiego

  • mgr Katarzyna Stankiewicz – logopeda
  • mgr Joanna Bzowska – Mińska – pedagog
  • mgr Ewa Hoffman  – psycholog