Od roku szkolnego 2015/2016, zgodnie z nowymi wytycznymi MEN, zwolnienia długoterminowe (powyżej 1 miesiąca) z zajęć wychowania fizycznego można uzyskać ze wszystkich rodzajów ćwiczeń lub z wybranej grupy ćwiczeń (w zależności od różnych schorzeń, dysfunkcji, kontuzji lub tymczasowej niezdolności ruchowej).

W Zespole Szkół im. o. Mariana Żelazka w tym zakresie obowiązuje następująca procedura:

Aby uzyskać zwolnienie ucznia z wychowania fizycznego, należy pobrać wniosek o zwolnienie z zajęć WF (wybrać właściwe: całkowite lub z wybranej grupy ćwiczenia kliknij na wybrany link poniżej lub odbierz formularz od nauczycieli wychowania fizycznego):

WNIOSEK O CAŁKOWITE ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

https://drive.google.com/file/d/13rp3Km7RYnIS2pjGeP_qvobn6Cd-xBWp/view?usp=sharing

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z WYKONYWANIA WYBRANEJ GRUPY CWICZEŃ NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

https://drive.google.com/file/d/1ErfPp5IPQoSzt5Ihnng2f_PeSCCY0-YC/view?usp=sharing

Dokładnie wypełniony wniosek wraz ze zwolnieniem od lekarza należy dostarczyć do nauczycieli wychowania fizycznego. Po analizie formalnej dokumentacji, Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego w zakresie wnioskowanym przez rodziców.

W razie pytań lub wątpliwości, proszę o konsultacje indywidualne z nauczycielami wychowania fizycznego w naszej szkole.

Opracowała: Monika Wołyńska, wicedyrektor