Jesteśmy niewielką wiejską szkołą. Wiejską – słowo to jednak zawsze piszemy i wymawiamy z dumą, udowodniliśmy bowiem nie raz, że na tak zwanej prowincji może dziać się wiele. Od 2002 roku z dumą też nosimy imię ojca Mariana Żelazka, naszego drogiego, niedawno zmarłego Patrona.

 

Ojciec Marian zaszczepił w nas wielką miłość do ludzi i chęć niesienia im pomocy, nauczył nas dostrzegać potrzebujących i okazywać im serce. Dał nam coś jeszcze – wiarę w to, że potrafimy dużo i że warto sięgać po marzenia. Dlatego też nie baliśmy się spróbować swoich sił w konkursie na projekt unijny „Szkoła Marzen” (EFS). Spróbowaliśmy i udało się!Realizujemy też w naszej szkole program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze szkół wiejskich.

 

Bardzo duży nacisk kładzie się w szkole na wychowanie wrażliwego, wszechstronnie wykształconego młodego obywatela nowoczesnej Europy, wrażliwego na potrzeby innych, potrafiącego gospodarować swoim wolnym czasem.

Klasy sportowe w których uczniowie rozwijają swoje pasje sportowe, szkolne koło wolontariatu, zajęcia zespołu ludowego „Chludowianie” sprzyjają tworzeniu odpowiedniej atmosfery wychowawczej i łączą szkołę ze środowiskiem.

Uczniowie i pracownicy szkoły ściśle współpracują z działającymi na terenie miejscowości organizacjami – Koło Gospodyń Wiejskich, Sołectwo, Ochotnicza Straż Pożarna czy probostwo i zgromadzenia zakonne wielokrotnie wspierały szkołę w jej działaniach. 3 nauczycieli aktywnie pracuje w działającej w gminie organizacji pozarządowej- Sucholeskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom. Dzięki temu na pomoc i wsparcie finansowe mogą liczyć wszyscy potrzebujący pomocy uczniowe: kwalifikowani są na placówki letnich wypoczynków, otrzymują wyprawki szkolne, albo…odwiedza ich Św. Mikołaj.


PO PIERWSZE: PRAKTYKA

Przedmioty są podobne w każdej szkole, ale wiedzę, umiejętności i wartości przekazuje się w różny sposób. Nasze gimnazjum stawia na wiedzę praktyczną. Staramy się aby, uczniowie nie napychali sobie głów niepotrzebnymi wiadomościami, ale potrafili szukać, pytać i odnajdywać odpowiedzi. Pragniemy, by nasi absolwenci radzili sobie we współczesnym świecie pełnym informacji.

PO DRUGIE: DOBRE METODY

Stosujemy nowoczesne metody i formy pracy na lekcjach i poza nimi. Chętnie pracujemy z młodzieżą w zespołach twórczo rozwiązujących problemy, stosujemy nowoczesne metody aktywizujące (nasi nauczyciele chętnie biorą udział w kursach, szkoleniach i konferencjach), naszym uczniom nieobca jest też metoda projektu.

PO TRZECIE: NAUKA PRZYJEMNOŚCIĄ

W szkole często i chętnie organizujemy konkursy i imprezy kulturalne, które sprawiają, że wiedza niepostrzeżenie wchodzi do głów… Trudno wymienić je wszystkie.: konkursy przedmiotowe (np. z języka angielskiego, czytelnicze), olimpiady (język polski, matematyka), artystyczne (np. Śpiewu i Tańca).Tradycyjny już stał się czerwcowy turniej „Żelazne Nerwy” sprawdzający wiadomości z różnych dziedzin, w którym nie zapominamy też o faktach z życia naszego ukochanego patrona, ojca Mariana Żelazka.

PO CZWARTE: POMOC

Chętnie służymy pomocą naszej młodzieży. Tym, którzy nie radzą sobie z nauką oferujemy lekcje wyrównawcze i swój wolny pozalekcyjny czas.

PO PIĄTE: ATMOSFERA

To co najważniejsze – stwarzamy w szkole niezwykłą atmosferę opartą na życzliwości i szacunku do uczniów oraz prawdziwej sympatii. To dlatego niemal codziennie na szkolnych korytarzach widzimy twarze naszych absolwentów. Do nas po prostu chce się wracać…