Dziecko potrzebuje żyć zgodnie z naturą, a nie tylko poznawać przyrodę.  

Maria Montessori 

Wychowanie kosmiczne obejmuje takie dziedziny jak: biologia, historia, geografia, fizyka, chemia, etc. Ważne jest połączenie tych wszystkich nauk
i pokazanie korelacji między nimi, daje to dziecku zrozumienie, że Wszechświat to całość a one są jego częścią. W tym dziale dzieci mogą poszerzać i rozwijać swoje zainteresowania otaczającym światem. W naszych montessoriańskich grupach dzieci poznają historię Wszechświata, budowę Układu Słonecznego, nie jako abstrakcyjną wiedzę, ale poprzez rozwinięcie wstęgi czasu i ułożenie we właściwych odległościach od siebie i Słońca poszczególnych planet.  Mogą także wzbogacić swoją wiedzę geograficzną poprzez pracę z globusami: pierwszym, który dzieli Ziemię na lądy i wody, za pomocą już znanych dzieciom z sensoryki pojęć szorstki i gładki; II ukazujący poszczególne kontynenty. Kontynuując pracę z kontynentami przedszkolaki chętnie korzystają z mapy, który utrwala wiedzę o położeniu i kształcie części świata.  Zajęciem, które najbardziej fascynuje nasze dzieci jest siedem drewnianych, kwadratowych pudełek, w których znajdują się najbardziej charakterystyczne zwierzęta Globu. Poznając środowisko życia fauny przedszkolaki poznają cykle rozwojowe: żaby, motyla, pszczoły, kury etc. Ciekawostkę stanowi komoda botaniczna, w której znajduje się 18 kształtów liści roślin występujących
w przyrodzie.  Ważną rolę odgrywa tutaj nauczyciel, który obserwując dzieci poznaje ich zainteresowania, a to pozwala mu na tworzenie nowych pomocy dydaktycznych zgodnych z założeniami Pedagogiki Montessori. Naszym marzeniem jest wyposażenie regałów w kolejne materiały: mapy poszczególnych kontynentów, flagi państw, formy z ukształtowaniem terenu, wstęgę czasu powstania wszechświata. 

Justyna Szymańska – Mikołajczak, Anna Wierzbicka