III Edycja Konkursu MEN i AP Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna.
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
24 kwietnia 2024
Dzień dobry wiosno! – czyli przedszkolaki z Chludowa na koncercie.
26 kwietnia 2024
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
24 kwietnia 2024
Dzień dobry wiosno! – czyli przedszkolaki z Chludowa na koncercie.
26 kwietnia 2024
Pokaż wszystkie

III Edycja Konkursu MEN i AP Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna.

III Edycja Konkursu

24 kwietnia 2024 roku uczniowie klas 4 – 7 przystąpili do III edycji, konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”. Organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Archiwa Państwowe.

W ostatnich latach coraz większą uwagę poświęca się edukacji historycznej, która ma za zadanie nie tylko przekazywać faktograficzne informacje, ale również rozwijać krytyczne myślenie, empatię oraz budować świadomość kulturową. W ramach tych działań coraz częściej organizowane są różnego rodzaju konkursy historyczne, takie jak np. konkurs „Bez korzeni nie zakwitniesz”.

Konkurs „Bez korzeni nie zakwitniesz” to inicjatywa skierowana do uczniów szkół podstawowych i średnich, mająca na celu poszerzanie wiedzy na temat historii lokalnej oraz budowanie więzi z tradycją i dziedzictwem kulturowym regionu. Jednak to, co wyróżnia ten konkurs spośród innych, to zaangażowanie uczniów w odkrywanie i dokumentowanie historii swojej okolicy.

Uczestnicy konkursu mają okazję zgłębiać archiwa, przeprowadzać wywiady z lokalnymi mieszkańcami, badania terenowe oraz przygotowywać prezentacje, filmy czy wystawy dotyczące interesujących wydarzeń, postaci czy miejsc związanych z historią regionu. Dzięki takim działaniom uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę praktyczną, ale również uczą się samodzielności, pracy zespołowej oraz szacunku dla dziedzictwa kulturowego.

Wpływ uczniów na poszerzanie historii w ramach tego konkursu jest nieoceniony. Dzięki ich zaangażowaniu i pasji do odkrywania przeszłości, udaje się odkryć nowe, często zapomniane lub pomijane, fakty z historii lokalnej. Uczniowie stają się detektywami historii, którzy potrafią spojrzeć na zwykłe wydarzenia czy miejsca z zupełnie nowej perspektywy, przynosząc światło na nieznane dotąd historie i postaci.

Konkurs „Bez korzeni nie zakwitniesz …” nie tylko kształtuje młodych ludzi, ale również buduje więź międzypokoleniową, zachęcając do dialogu i wymiany wiedzy pomiędzy młodymi uczestnikami, a starszymi mieszkańcami regionu. Dzięki temu historia staje się żywa, wciągająca i przekazywana z pasją i zaangażowaniem.

Wnioski płynące z udziału w konkursie są nieocenione. Uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę historyczną, ale również uczą się szacunku do tradycji, pracy zespołowej, kreatywności oraz empatii. Dzięki takim inicjatywom przeszłość staje się bardziej zrozumiała i bliska, a uczniowie mają okazję poczuć się częścią żywej historii swojej okolicy.

Konkurs „Bez korzeni nie zakwitniesz …” to nie tylko historia, ale przede wszystkim inicjatywa, która kształtuje młode pokolenia i buduje świadomość kulturową oraz lokalną tożsamość. Dlatego też takie inicjatywy są niezwykle ważne dla zachowania pamięci o przeszłości i budowania społeczeństwa świadomego i odpowiedzialnego za swoje dziedzictwo.

Tego typu konkurs to również doskonała okazja do rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów szkół podstawowych, bowiem wiele zadań wymagało od nich działań w tym zakresie. 

Do udziału w konkursie uczniowie naszej szkoły przygotowywali się kila tygodnia i tak do etapu ogólnopolskiego zostali zgłoszeniu: Nikola, Michał, Oliwia, Emilia, Lilianna, Maria, Ewa i Emilka, którzy z zapałem pracowali i spełnili wszystkie kryteria formalne.

Zadaniem uczestników, było przygotowanie drzewa genealogicznego swojej rodziny.

 W ich efekcie „młodzi genealodzy” postawili swoje pierwsze kroki w obszarze poszukiwań genealogicznych. 

Założeniem konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” jest zainteresowanie młodzieży tematyką poszukiwań genealogicznych i archiwalnych oraz kulturą i historią społeczności lokalnej, państwa i narodu, a także uwrażliwienie jej na wartość wspólnego dziedzictwa i pamięci oraz szacunek dla przeszłości. Projekt wpływa na zwiększenie świadomości o własnej przynależności społecznej i na poprawę relacji rodzinnych.  

Zadaniem uczestników było stworzenie drzewa genealogicznego i opisanie dziejów swojej rodziny na podstawie m.in. rozmów (wywiadów) z bliskimi oraz informacji, dokumentów i zdjęć znalezionych w archiwum rodzinnym i w Archiwach Państwowych.

Udział w konkursie „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” jest nie tylko okazją do dobrej zabawy, ale również najlepszym dowodem na to, że historia zarówno w skali mikro, czyli naszych małych ojczyzn (wsi, miast i miasteczek), jak i makro, czyli naszej wspólnej ojczyzny, jednoczy całe rodziny. 

Koordynatorem tegorocznej edycji jest Archiwum Państwowe w Lublinie.

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie serdecznie gratulujemy, a Rodzicom dziękujemy za wsparcie, zaangażowanie i współpracę.

Trzymamy kciuki za naszych dzielnych archeologów i czekamy na wyniki.

Koordynator i opiekun konkursu Magda Burdzińska