6:30 do 8:00
– schodzenie się dzieci,
– zabawy indywidualne w kącikach zabaw,

8:00-9:00
– wspólne przygotowywanie pomocy do zajęć,
– praca wyrównawcza indywidualna lub w małych zespołach,
– zabawy ruchowe,
– czynności organizacyjno porządkowe,
– przygotowanie do śniadania,

– śniadanie,
– czynności higieniczno-sanitarne,

9:30- 12:00
– główne zajęcia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne,
– zajęcia dodatkowe: rytmika, religia, gimnastyka korekcyjna, j.angielski,
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
– zabawy indywidualne ( konstrukcyjne, tematyczne…) w sali,
– zabawy na placu zabaw,
– spacery, wycieczki,
– przygotowanie do obiadu,

12:00-12:45
– obiad,
– czynności higieniczno-sanitarne,

12:45 -13:00
– rozchodzenie się dzieci,
– przygotowanie do leżakowania,

13:00-14:15
– czytanie, opowiadanie bajek,
– słuchanie muzyki relaksacyjnej,
– leżakowanie,

14:15- 14:30
– ubieranie się dzieci po leżakowaniu,
– przygotowanie do podwieczorku,

14:30- 15:00
– podwieczorek,
– czynności higieniczno-sanitarne,

15:00- 16:30
– zabawy indywidualne w kącikach zabaw,
– praca wyrównawcza,
– zabawy na placu zabaw,
– rozchodzenie się dzieci.