Komunikat cookies
Używamy cookies, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo i aby stale ulepszać nasze usługi.
Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się
w Polityce prywatności.
Klikając ZGODA, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na
przetwarzanie przez Administratora Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie Twoich danych
osobowych w celach analitycznych i pozostałych, szczegółowo opisanych w Polityce prywatności. Zgodę możesz
wycofać poprzez zmianę ustawień w polityce prywatności.

Polityka prywatności strony
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez
użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy chludowo.pl
(dalej: Serwis).
Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest:
Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka z siedzibą w Chludowie przy ul. Szkolnej 3, 62-001 Chludowo,
reprezentowany przez Dyrektora. Szczegółowe dane kontaktowe ADO zostały podane w zakładce Kontakt.
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych ADO działa w oparciu o wewnętrzne procedury i
zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
ADO dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w
szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
 przetwarzane zgodnie z prawem;
 zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż
jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
ADO realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • realizacji uzasadnionego interesu ADO w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO np. windykacji
 • poprzez gromadzenie plików “cookies”
  Przy pierwszej wizycie w serwisie użytkownik informowany jest o używaniu plików cookies. Klikając AKCEPTUJĘ
  WSZYSTKO użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Użytkownik może
  w każdym czasie zmienić ustawienia plików cookies tutaj [dodać link do panelu zarządzania cookies w Polityce
  prywatności].
  Cookies niezbędne do działania witryny można zmienić zmieniając ustawienia przeglądarki, przy
  czym należy mieć na uwadze, że zmiana ustawień może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie
  witryny.
  Wyłączenie niektórych plików cookie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do
  niektórych funkcji.
  Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki
  internetowej użytkownika.
  Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w serwisie, nie chcą żeby pliki cookies
  pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po
  zakończeniu wizyty w Internetowym serwisie informacyjnym.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:
 pliki niezbędne, czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności strony,
 pliki funkcjonalne, pomagające wykonywać pewne funkcje, takie jak korzystanie z elementów
udostępnionych przez platformy mediów społecznościowych zintegrowanych ze stroną, zbieranie
informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Pliki cookie, które stosujemy, pozwalają nam rozwijać naszą stronę.
Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów
prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz ADO (np. obsługa prawna, IT oraz inne podmioty
uczestniczące w realizacji zamówionej usługi.
Do przetwarzanych przez ADO danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał.
Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, przenoszenia, żądania ich usunięcia oraz
ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W
dowolnym momencie użytkownik może również żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.
W celu wykonania swoich praw wskazanych powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z
ADO korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu,
kontaktując się na adres e-mail ADO.
Każdy użytkownik serwisu może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od
Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki
dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
ADO zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane
przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych
osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w
sposób widoczny i zrozumiały.
YouTube
Na naszej stronie internetowej zintegrowane są komponenty od YouTube. YouTube to internetowy
portal wideo, który pozwala wydawcy wideo (po ang. „video publisher”) na darmowe zamieszczanie
klipów wideo, a także innym użytkownikom na ich darmowe oglądanie, ocenę oraz komentowanie.
YouTube pozwala publikować wszystkie rodzaje filmów, dzięki czemu można uzyskać dostęp za
pośrednictwem portalu internetowego zarówno do pełnych filmów i audycji telewizyjnych, jak i
teledysków, zwiastunów i filmów tworzonych przez użytkowników.
Operatorem od YouTube jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04
E5W5, Ireland.
Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową z wtyczką YOUTube, zostanie nawiązane połączenie z
serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeżeli
jesteś zalogowany na sowim koncie YouTube, umożliwiasz YouTube przyporządkowanie Twojego
zachowania podczas przeglądania bezpośrednio z Twoim profilem osobistym. W przypadku braku
zgody na tego rodzaju przekazywanie informacji, osoba, której dane dotyczą, może temu zapobiec w
ten sposób, że wyloguje się ze swojego konta na YouTube przed wywołaniem naszej strony
internetowej. Więcej informacji odnośnie YouTube można znaleźć na stronie
https://www.youtube.com/yt/about/.

Zgody cookies w zakładce zarządzania cookies
 Techniczne (zawsze włączone)
Pliki cookie umożliwiające funkcjonowanie strony internetowej. Są to obowiązkowe pliki cookie, bez nich strona
internetowa może nie działać.
 Funkcjonalne (możliwość włączenia lub wyłączenia cookies analitycznych przez użytkownika)
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na
platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.