Roczny plan pracy
nauczycieli przedszkola w Chludowie
rok szkolny 2023/2024

„Żyjmy zdrowo, na sportowo”.

Cele główne:

  • Podnoszenie jakości funkcjonowania przedszkola
  • Wdrażanie dzieci do stosowania zdrowych nawyków

Cele szczegółowe:

  • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat zdrowego odżywiania
  • Wzbogacanie słownictwa dzieci o nazwy rzadkich warzyw
  • Zachęcanie dzieci do próbowania nowych smaków warzyw i owoców
  • Dzieci aktywnie uczestniczą w zabawach i aktywnościach ruchowych
DZIAŁANIA dydaktyczno – wychowawczeTermin
Udział w projekcie „Witaminki” realizowanym przez czasopismo „Bliżej przedszkola”. Raz w miesiącu każda grupa realizuje jedno warzywne wyzwanie, zachęcając dzieci do próbowania warzyw w różnorodnej formie.  Cały rok; raz w miesiącu
Założenie warzywnego ogrodu przedszkolnego. Próba wyhodowania własnych warzyw.  Maj 2024
Aktywny udział w imprezach sportowych organizowanych na terenie gminy.Wrzesień 2023
w innych terminach, w zależności od zaproszeń
Organizowanie przedszkolnych aktywności sportowych.  Cały rok
Kontynuacja zajęć ruchowych metodą Weroniki Sherborne w grupie dzieci 5 letnich.  Cały rok; raz w tygodniu
Wprowadzenie elementów dziecięcej zumby w grupie dzieci 6 – letnichCały rok, raz w tygodniu
Zorganizowanie warsztatów kulinarnych ze zdrowymi przekąskami podczas Nocy Odkrywców.Kwiecień 2024

Zespół w składzie:

Marta Joszcz- wychowawca grupy 6 – latków

Joanna Manszewska – wychowawca grupy 5 – latków

Kamila Lussa – wychowawca grupy 4 – latków

Ewa Błażak – wychowawca grupy 3 – latków

Magda Adamska – nauczyciel obiegowy