Od roku szkolnego 2015/2016, zgodnie z nowymi wytycznymi MEN, zwolnienia długoterminowe (powyżej 1 miesiąca) z zajęć wychowania fizycznego można uzyskać ze wszystkich rodzajów ćwiczeń lub z wybranej grupy ćwiczeń (w zależności od różnych schorzeń, dysfunkcji, kontuzji lub tymczasowej niezdolności ruchowej).

W Zespole Szkół im. o. Mariana Żelazka w tym zakresie obowiązuje następująca procedura:

Aby uzyskać zwolnienie ucznia z wychowania fizycznego, należy pobrać dwa druki (kliknij na linki poniżej lub odbierz od nauczycieli wychowania fizycznego):

1. podanie o zwolnienie z zajęć WF (wybrać właściwe: całkowite lub z wybranej grupy ćwiczeń)

PODANIE O CAŁKOWITE ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PODANIE O ZWOLNIENIE Z WYKONYWANIA WYBRANEJ GRUPY ĆWICZEŃ NA WF

2. druk do wypełnienia przez lekarza określający okres zwolnienia (np. miesiąc, semestr, rok szkolny) oraz rodzaj zwolnienia (całkowity czy z określonej grupy ćwiczeń)

DRUK ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO Z ZAJĘĆ WF

Na podstawie powyższych wypełnionych dokumentów dostarczonych do nauczycieli wychowania fizycznego, Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego w zakresie wnioskowanym przez rodziców.

W razie pytań lub wątpliwości, proszę o konsultacje indywidualne z nauczycielami wychowania fizycznego w naszej szkole.

Opracowała: Monika Wołyńska, wicedyrektor