1. Ochotnicza Straż Pożarna

W środowisku lokalnym odgrywa ważną rolę. Prowadzi ożywioną działalność wychowawczą wśród dzieci i młodzieży, należy do niej wielu uczniów naszej szkoły. Na swoich sztandarach ma wypisaną starą maksymę: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.
W pracach OSP zaangażowany od kilkunastu lat jest nauczyciel naszej szkoły Marian Bajer.
Straże pożarne, z którymi współpracujemy:

  1. OSP w Chludowie, założona w 1922 roku. Współpracujemy na wielu płaszczyznach: od urządzania wspólnych pokazów sportowo-pożarniczych,  poprzez organizowanie ćwiczebnych alarmów przeciwpożarowych w naszej szkole, do pomocy w odśnieżaniu dachów szkolnych. Na strażaków zawsze można liczyć zgodnie z hasłem: „… ludziom na pożytek”!
  2. OSP w Golęczewie, założona w 1921 roku, należy do Krajowego Systemu Ratowniczego. W jej strukturach działa Akademia Małego Strażaka, organizująca pracę z dziećmi z Golęczewa i okolicy.
  3. OSP w Świerkówkach, założona w 1945 roku.
  4. OSP w Zielątkowie, założona w 1923 roku.

2. Stowarzyszenie Golęczewian

Działa od 2003 roku. Było organizatorem i współorganizatorem znaczących imprez kulturalnych o zasięgu gminnym i ponadgminnym:

  • – 250. Rocznicy Urodzin Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie i Glinnie,
  • – obchodów jubileuszu Golęczewa (wspólnie z golęczewską filią Szkoły Podstawowej w Chludowie),

ostatnio współpracujemy w ramach projektu „Edukacja dla Demokracji” realizowanego w naszej szkole.
W pracach stowarzyszenia zaangażowani są nauczyciele z naszej szkoły: Maria Bajer jako prezes, Danuta Kamińska i Marian Bajer.
Stowarzyszenie prowadzi działalność wydawniczą, publikując „Arkusz Golęczewski”. Dotychczas ukazały się cztery tomy, skoncentrowane na opisie przeszłości i teraźniejszości naszej gminy i okolicy (Krainy miedzy Wartą a Samicą). Pozycje te można wykorzystać w szkolnej pracy dydaktyczno-wychowawczej: nr 1 „Bibliografia o Krainie miedzy Wartą a Samicą”, oprac. Marian Bajer; nr 2 „Wojciech Bogusławski in memoriam” oprac.: Maria Bajer i Danuta Kamińska; nr 3 „Jubileusz 2005. Golęczewo”, oprac. Maria Bajer; nr 4 „Edukacja dla Demokracji. 20 lat demokracji w gminie Suchy Las”, oprac. Maria Bajer.

3. Fundacja Pomocy Humanitarnej „ Redemptoris Missio”

Powstała w 1992 roku w Poznaniu z inicjatywy środowiska naukowego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Celem powołania Fundacji jest stworzenie profesjonalnego zaplecza dla polskich misjonarzy prowadzących działalność medyczną wśród chorych w najuboższych krajach świata. Fundacja zajmuje się także propagowaniem działalności humanitarnej i charytatywnej wśród młodzieży szkolnej i akademickiej
Od 1997 roku zrzeszona jest w Medicus Mundi International – międzynarodowej sieci organizacji humanitarnych współpracujących ze sobą w dziedzinie opieki zdrowotnej na świecie, która z kolei jest w oficjalnych stosunkach ze Światową Organizacją Zdrowia.
Swoją działalnością objęła przez lata istnienia kilkadziesiąt misyjnych szpitali, przychodni i punktów medycznych. Wolontariusze fundacji wspierali misyjną działalność o. Mariana Żelazka w Puri w Indiach Za pośrednictwem fundacji wspomagaliśmy naszego Patrona wysyłką lekarstw oraz środków opatrunkowych (szczególnie przygotowywanymi  przez naszych uczniów bandażami). W ostatnich latach uczestniczyliśmy w organizowanych przez fundację projektach ,,Puszka dla maluszka” i ,,Ołówek dla Afryki”. Gościliśmy w naszej szkole pracowników i wolontariuszy Fundacji oraz prezentowane były fotografie na okolicznościowych wystawach podczas szkolnych uroczystości.

4. Fundacja dr Clown

W latach 60-tych amerykański lekarz Hunter Cambell Adams zwany również Patchem Adamsem zainicjował oryginalną ideę terapii śmiechem. W przebraniu klauna rozweselał pacjentów w szpitalu. Głęboko wierzył, że zadaniem lekarza nie jest jedynie leczyć pacjenta ale również podnosić jakość jego życia. Głosił ideę, że lekarze powinni leczyć ludzi, nie choroby. Przekonywał lekarzy, że śmiech, radość są bardzo potrzebne chorym ludziom, a dzieciom w szczególności.
Od tego czasu na całym świecie powstało wiele stowarzyszeń i fundacji wspierających i realizujących terapię śmiechem. Pracownicy i wolontariusze przebrani za Doktorów Clownów wzorem Patcha Adamsa propagują terapię śmiechem.
Od 1999 roku terapia śmiechem jest realizowana również w Polsce , także przez oddział w Poznaniu. Zorganizowane zostały  zespoły terapeutów „doktorów clownów”, którzy w kolorowych strojach i makijażu, obowiązkowo z czerwonym noskiem niosą małym pacjentom wspaniałą zabawową terapię. Wolontariusze zabawiając uczestników imprez, festynów i uroczystości kwestują także na rzecz podopiecznych . Podczas festynu rodzinnego  w 2010 r. organizowanego przez naszą Radę Rodziców zbierali pieniądze na leczenie chorego Mikołaja z Zielątkowa.
Animatorzy  poznańskiego oddziału dr Clown pojawili się też na półkoloniach  zorganizowanych dla naszych uczniów  w lipcu 2010 r. Uczestniczyli w projekcie Wolontariat dla każdego. Relację z tego spotkania zrejestrowała telewizja internetowa . Można ją zobaczyć na www.tvsl.pl

5. Sucholeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom

Celem Stowarzyszenia jest świadczenie pomocy zamieszkałym na terenie gminy Suchy Las dzieciom: pochodzącym z rodzin najuboższych; z rodzin wielodzietnych; niepełnosprawnym; poszkodowanym w wyniku wypadków losowych oraz dzieciom szczególnie utalentowanym.

SSPD realizuje swoje cele przez świadczenie na rzecz dzieci  pomocy finansowej i rzeczowej, finansowanie różnych form kształcenia; organizowanie i finansowanie różnych form wypoczynku i rekreacji, finansowanie leczenia, rehabilitacji; podejmowanie działań umożliwiających dzieciom  integrowanie się z rówieśnikami.

Z nasza szkołą Sucholeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom związane jest od momentu powstania, od 1997r. Młodzi mieszkańcy Chludowa wielokrotnie mieli okazje dzięki wsparciu otrzymanemu od Stowarzyszenia zwiedzać Hiszpanię, Słowację, Czechy czy Niemcy. Wielokrotnie uczestniczyli w koloniach letnich w Polsce: w Pobierowie, Pogorzelicy, Rewalu, w Chalinie i na Kaszubach. Dofinansowywane było również szkolenie tancerzy zespołu ludowego ,,Chludowianie”.

Przedszkolaki z Chludowa i Golęczewa wyposażone zostały w odblaskowe kamizelki, wręczane w ramach projektu ,, Dbamy o bezpieczeństwo dzieci” 1 czerwca 2009. SSPD dofinansowywało rehabilitację chorej uczennicy szkoły podstawowej w Chludowie  oraz  wsparło finansowo leczenie przewlekle chorych uczniów. Od kilku lat organizowane są Turnieje Piłki Halowej – Gwiazdkowy i Wielkanocny – promujący zdrowy styl życia  Najważniejszym projektem Stowarzyszenia jest jednak ,, Niespodzianka od św. Mikołaja” , kiedy to dla wszystkich dzieci z gminy przygotowane są słodycze, a wręczane one są przez Św. Mikołaja.

Pieniądze na działalność Stowarzyszenie pozyskuje dzięki wsparciu sponsorów i z darowizn – w tym  z 1% podatku naszych darczyńców, a także dzięki organizacji Bali Charytatywnych i Rodzinnych Rajdów Samochodowych.  Imprezom tym honorowo patronuje zawsze Wójt gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera

6. OPS Suchy Las

Instytucja ta realizuje swoje zadania statutowe, niosąc pomoc dzieciom i młodzieży z naszej szkoły poprzez wsparcie finansowe potrzebujących rodzin oraz finansowanie szkolnych obiadów i posiłków regeneracyjnych. Od 2000 roku, organizowane SA dla naszych uczniów półkolonie.  Odpłatność za uczestnictwo dziecka, które jest mieszkańcem gminy wynosi 20 złotych, . Kierownicy odpowiedzialni za układanie programów oraz ich realizacje dbają o to, aby dzieci nie nudziły się w czasie zajęć. Dlatego też wyjeżdżają one na basen, kręgle, do kina. Zwiedzają parki dinozaurów, palmiarnie, zoo. Z roku na rok programy urozmaicane są coraz to nowymi atrakcjami.

7. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa – Uniwersytet dla dzieci

Uczniowie naszej szkoły od 2009 r. uczestniczą w zajęciach ,,Uniwersytetu dla dzieci”
Jest to projekt przygotowany przez WSNHiD w Poznaniu i adresowany do dzieci w przedziale od 6 – 12 lat. Oferta ciekawych wykładów ma na celu przybliżenie dzieciom różnych dziedzin nauki, obudzenie w nich zainteresowań oraz pasji zdobywania wiedzy. Przy okazji dzieci zapoznają się z przestrzenia akademicką , otrzymują indeks i dyplomy.