Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Udzielana jest ona uczniom przede wszystkim w trakcie bieżącej pracy z nimi oraz na zajęciach specjalistycznych, terapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz związanych z wyborem kierunku kształcenia. Udzielają jej nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści, a w szczególności: psycholog, pedagodzy, logopeda, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.

DYŻURY :

mgr Marta Wnuk – Pawłowska

psycholog szkolny

poniedziałek 7.30-14.25

wtorek 9.55-14.25

środa 12.50-15.15

czwartek 8.15-14.25

piątek 7.15-10.40

Gabinet psychologa mieści się w sali 102 (I piętro) tel. 61 2500 300 wewn. 315

Informacje o zajęciach psychologa szkolnego znajdziecie Państwo w zakładce: PSYCHOLOG

mgr Izabela Kachlicka

pedagog szkolny, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny

poniedziałek 8.15-14.30

wtorek 09.00-14.30

środa 10.30-15.15

czwartek 8.15-14.30

piątek 8.15-13.00

Gabinet pedagoga mieści się w sali 110 (I piętro) tel. 61 2500 300 wewn. 314

Informacje o zajęciach pedagoga szkolnego znajdziecie Państwo w zakładce: PEDAGOG SZKOLNY

mgr Magdalena Lenartowicz

pedagog szkolny

poniedziałek : Przedszkole w Chludowie -08.15- 14.15

wtorek: Przedszkole w Chludowie -09.05-14.25

środa:  Przedszkole w Golęczewie -09.05 – 14.25

czwartek: Przedszkole w Golęczewie – 09.05-13.35

piątek: Przedszkole w Chludowie- 08.15- 9.00

Gabinet pedagoga mieści się w przedszkolu w Chludowie ( parter ) tel. 61 2500 300 wewn.330

Informacje o zajęciach pedagoga w przedszkolu znajdziecie Państwo w zakładce: PEDAGOG PRZEDSZKOLNY

mgr Katarzyna Stankiewicz

logopeda:

poniedziałek: Przedszkole w Chludowie – 9.00- 10.40

Szkoła w Chludowie- 11-00- 13.35

wtorek: Przedszkole w Chludowie – 8.30- 12.35

Szkoła w Chludowie- 12-35- 12.50

środa: Przedszkole w Chludowie – 9.55- 11.50

Szkoła w Chludowie- 12.35- 14.25

czwartek: Przedszkole w Golęczewie- 9.00- 12.35

Szkoła w Golęczewie- 12.50- 13.35

Gabinet logopedy mieści się w sali nr 20 w przedszkolu w Golęczewie

Informacje o zajęciach logopedy w przedszkolu znajdziecie Państwo w zakładce:  LOGOPEDA

ZACHECAMY RÓWNIEŻ DO KORZYSTANIA Z BEZŁATNEGO TELEFONU ZAUFANIA