Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Udzielana jest ona uczniom przede wszystkim w trakcie bieżącej pracy z nimi oraz na zajęciach specjalistycznych, terapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz związanych z wyborem kierunku kształcenia. Udzielają jej nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści, a w szczególności: psycholog, pedagodzy, logopeda, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.

mgr Ewa Hoffmann

psycholog szkolny

poniedziałek: od.9.55 -14.25

wtorek: 8.00- 14.30 szkoła i przedszkole w Golęczewie

środa: 12.30- 15.15

czwartek: 8.15- 14.30

piątek: 8.00- 11.00 przedszkole w Chludowie

Gabinet psychologa mieści się w sali 110 (I piętro) tel. 61 2500 300 wewn. 314

Informacje o zajęciach pedagoga szkolnego znajdziecie Państwo w zakładce: PEDAGOG SZKOLNY

mgr Izabela Kachlicka

pedagog szkolny, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny

poniedziałek 8.15-13.30

wtorek 09.00-13.30

środa 10.30-14.30

czwartek 09.00-14.30 ( szkoła w Golęczewie)

piątek 8.15-12.30

Gabinet pedagoga mieści się w sali 102 (I piętro) tel. 61 2500 300 wewn. 315

Informacje o zajęciach pedagoga szkolnego znajdziecie Państwo w zakładce: PEDAGOG SZKOLNY

mgr Magdalena Lenartowicz

pedagog szkolny, terapeuta pedagogiczny

poniedziałek : Przedszkole w Chludowie -08.00- 12.45

wtorek: Przedszkole w Chludowie -09.00-12.30

środa:  Przedszkole w Golęczewie -08.30 – 13.25

czwartek: Przedszkole w Golęczewie – 09.00-12.30

piątek: Przedszkole w Golęczewie, Przedszkole w Chludowie- 08.00- 12.00

Gabinet pedagoga mieści się w przedszkolu w Chludowie ( parter ) tel. 61 2500 300 wewn.330

Informacje o zajęciach pedagoga w przedszkolu znajdziecie Państwo w zakładce: PEDAGOG PRZEDSZKOLNY

mgr Katarzyna Stankiewicz

logopeda:

poniedziałek: Przedszkole w Chludowie – 9.00- 13.20

Szkoła w Chludowie- 13-40- 14.30

wtorek: Przedszkole w Chludowie – 9.00- 12.30

Szkoła w Chludowie- 12.35- 13.40

środa: Przedszkole w Golęczewie – 9.00- 11.00

czwartek: Przedszkole w Golęczewie- 9.00- 12.35

Szkoła w Golęczewie- 12.40- 13.40

piątek: Przedszkole w Golęczewie- 9.00- 12.35

Szkoła w Golęczewie- 12.40- 14.10

Gabinet logopedy mieści się w sali nr 20 w przedszkolu w Golęczewie

Informacje o zajęciach logopedy w przedszkolu znajdziecie Państwo w zakładce:  LOGOPEDA

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEGO TELEFONU ZAUFANIA