Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Udzielana jest ona uczniom przede wszystkim w trakcie bieżącej pracy z nimi oraz na zajęciach specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz związanych z wyborem kierunku kształcenia. Udzielają jej nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści, a w szczególności: psycholog, pedagodzy, logopeda, doradca zawodowy i terapeuci pedagogiczni.

mgr Ewa Hoffmann

psycholog szkolny

poniedziałek: 9.00 -14.30

wtorek: 8.00- 14.30

środa: 10.40- 14.30

czwartek: 9.00- 14.30

piątek: 8.15- 11.15 przedszkole w Chludowie

Gabinet psychologa mieści się w sali 110 (I piętro) tel. 61 2500 300 wewn. 315

Informacje o zajęciach psychologa znajdziecie Państwo w zakładce: PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Izabela Kachlicka

pedagog szkolny, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny

poniedziałek 8.15-13.30

wtorek 10.40-13.30

środa 10.40-14.30

czwartek 8.15.-14.15 ( szkoła w Golęczewie)

piątek 8.15-14.30

Gabinet pedagoga mieści się w sali 102 (I piętro) tel. 61 2500 300 wewn. 315

Informacje o zajęciach pedagoga znajdziecie Państwo w zakładce: PEDAGOG SZKOLNY

mgr Magdalena Lenartowicz

pedagog szkolny, terapeuta pedagogiczny

poniedziałek : Przedszkole w Chludowie -09.00- 12.00

wtorek: Przedszkole w Chludowie -09.00-11.30

środa:  Przedszkole w Golęczewie -08.30 – 14.00

czwartek: Przedszkole w Golęczewie – 08.15-14.00

piątek: Przedszkole w Chludowie- 08.15- 13.00

Gabinet pedagoga mieści się w przedszkolu w Chludowie ( parter ) tel. 61 2500 300 wewn.330

Informacje o zajęciach pedagoga w przedszkolu znajdziecie Państwo w zakładce: PEDAGOG PRZEDSZKOLNY

mgr Katarzyna Stankiewicz

logopeda:

poniedziałek: Przedszkole w Chludowie – 9.00- 12.00

Szkoła w Chludowie- 12.10- 13.45

wtorek: Przedszkole w Chludowie – 10.00- 12.45

Szkoła w Chludowie- 8.15 – 10.00

środa: Przedszkole w Golęczewie – 9.00- 11.50

Szkoła w Golęczewie- 12.00- 13.00

czwartek: Przedszkole w Golęczewie- 9.00- 12.50

Szkoła w Golęczewie- 13.00- 13.45

piątek: Przedszkole w Golęczewie- 9.00- 12.50

Gabinet logopedy mieści się w sali nr 20 w przedszkolu w Golęczewie

Informacje o zajęciach logopedy w przedszkolu znajdziecie Państwo w zakładce:  LOGOPEDA

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEGO TELEFONU ZAUFANIA