NAUCZYCIEL PRZEDMIOTY NAUCZANE
1 ANTKOWIAK KRZYSZTOF DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ, JĘZYK POLSKI
2 BODZEK BEATA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
3 BURCHARDT JOLANTA MATEMATYKA
4 BZOWSKA – MIŃSKA JOANNA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
5 FIDECKA – GÓRKA AGNIESZKA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
6 GOLEC MAŁGORZATA WYCHOWAWCA ŚWIETLICY
7 GRAMSCH – BAZAN EWA MATEMATYKA
8 GRZEBYTA ANNA PRZYRODA, BIOLOGIA, WDŻ
9 HĄCIA EDYTA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
10 HOFFMANN EWA PSYCHOLOG SZKOLNA
11 JĘTCZAK MAREK WYCHOWANIE FIZYCZNE
12 JOSZCZ MARTA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
13 KACHLICKA IZABELA PEDAGOG SZKOLNA
14 KAMIŃSKA DANUTA KIEROWNIK FILII, WYCHOWAWCA ŚWIETLICY
15 KARAŚ MAGDALENA FIZYKA, CHEMIA, INFORMATYKA
16 KASIŃSKA JOLANTA WYCHOWANIE FIZYCZNE
17 KIEŁCZYKOWSKA MARZENA JĘZYK ANGIELSKI
18 KIERSTAN ROMANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
19 KLEMENTOWICZ AGATA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
20 KMIECIAK PIOTR GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI
21 KORBANEK BARTŁOMIEJ JĘZYK POLSKI
22 KOWALSKA MAGDALENA PLASTYKA, MUZYKA
23 KROENKE OLSZYNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
24 KUBIAK DOROTA WYCHOWAWCA ŚWIETLICY
25 LENARTOWICZ MAGDALENA PEDAGOG PRZEDSZKOLNY
26 LUSSA KAMILA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
27 MANSZEWSKA JONNA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
28 MAŃSKA BEATA WYCHOWANIE FIZYCZNE, INFORMATYKA
29 MIERZWA  ŁUKASZ JĘZYK ANGIELSKI
30 NAPIERAŁA JOANNA BIBLIOTEKARKA SZKOLNY
31 PIOSIK MAGDALENA HISTORIA, WOS
32 POLICHNOWSKA DOROTA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
33 REWERS KAROLINA RELIGIA
34 ROSZAK MAGDALENA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
35 SOMMERFELD KAROLINA JĘZYK NIEMIECKI, TECHNIKA
36 STANKIEWICZ KATARZYNA LOGOPEDKA SZKOLNA
37 STEFAŃSKA NATALIA JĘZYK POLSKI
38 SZYMAŃSKA- MIKOŁAJCZAK JUSTYNA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
39 ŚPIEWAK DANUTA WICEDYREKTOR, BIOLOGIA, WDŻ
40 WOŁYŃSKA MONIKA WICEDYREKTOR, JĘZYK ANGIELSKI
41 WOŹNICA ELŻBIETA (s. Rafaela) RELIGIA
42 ZBIERSKA ANNA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
44 ŻUBEREK JULIA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE