NAUCZYCIEL PRZEDMIOTY NAUCZANE
ANTKOWIAK KRZYSZTOF JĘZYK POLSKI, DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ
BAJER MARIAN JĘZYK POLSKI
BŁAŻAK ANNA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
BŁAŻAK EWA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
BODZEK BEATA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
BURCHARDT JOLANTA MATEMATYKA
BZOWSKA – MIŃSKA JOANNA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
FIDECKA – GÓRKA AGNIESZKA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
GIERCZYŃSKA ANNA MARIA MUZYKA, PLASTYKA, TECHNIKA
GLAPA IZABELA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
GOLEC MAŁGORZATA WYCHOWAWCA ŚWIETLICY
GRAMSCH – BAZAN EWA MATEMATYKA, RELIGIA
GRZEBYTA ANNA PRZYRODA, BIOLOGIA, WDŻ
HĄCIA EDYTA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
JĘTCZAK MAREK WYCHOWANIE FIZYCZNE, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
KACHLICKA IZABELA PEDAGOG SZKOLNY
KAMIŃSKA DANUTA WYCHOWAWCA ŚWIETLICY, KIEROWNIK FILII
KARAŚ MAGDALENA FIZYKA, CHEMIA, INFORMATYKA
KASIŃSKA JOLANTA WYCHOWANIE FIZYCZNE
KIEŁCZYKOWSKA MARZENA JĘZYK ANGIELSKI
KIERSTAN ROMANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
KIJEK NATALIA JĘZYK POLSKI
KLUZOWICZ EWELINA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
KMIECIAK PIOTR GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI
KROENKE OLSZYNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
KUBIAK DOROTA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
LENARTOWICZ MAGDALENA PEDAGOG PRZEDSZKOLNY
MANSZEWSKA JOANNA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
MAŃSKA BEATA WYCHOWANIE FIZYCZNE
MIERZWA  ŁUKASZ JĘZYK ANGIELSKI
MYSZKA VIOLETTA PSYCHOLOG SZKOLNY
NAPIERAŁA JOANNA BIBLIOTEKARZ SZKOLNY
PIOSIK MAGDALENA HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
POLICHNOWSKA DOROTA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
REWERS KAROLINA RELIGIA
ROSZAK MAGDALENA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
RYBICKA IZABELA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
SOMMERFELD KAROLINA JĘZYK NIEMIECKI, TECHNIKA
STANKIEWICZ KATARZYNA LOGOPEDA SZKOLNY
SZYMAŃSKA- MIKOŁAJCZAK JUSTYNA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
ŚPIEWAK DANUTA BIOLOGIA, WICEDYREKTOR
TORZYŃSKA MAŁGORZATA WYCHOWAWCA ŚWIETLICY
WIERZBICKA ANNA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
WOŁYŃSKA MONIKA JĘZYK ANGIELSKI, WICEDYREKTOR
WOŹNICA ELŻBIETA (s. Rafaela) RELIGIA
ŻUBEREK JULIA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE