NAUCZYCIEL PRZEDMIOTY NAUCZANE
ANTKOWIAK KRZYSZTOF DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ, JĘZYK POLSKI
BAJER MARIAN JĘZYK POLSKI
BŁAŻAK EWA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
BODZEK BEATA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
BURCHARDT JOLANTA MATEMATYKA
BZOWSKA – MIŃSKA JOANNA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
FIDECKA – GÓRKA AGNIESZKA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
GIERCZYŃSKA ANNA MARIA MUZYKA
GOLEC MAŁGORZATA WYCHOWAWCA ŚWIETLICY
GRAMSCH – BAZAN EWA MATEMATYKA
GRZEBYTA ANNA PRZYRODA, BIOLOGIA, WDŻ
HĄCIA EDYTA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
JĘTCZAK MAREK WYCHOWANIE FIZYCZNE
JOSZCZ MARTA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
KACHLICKA IZABELA PEDAGOG SZKOLNY
KAMIŃSKA DANUTA KIEROWNIK FILII, WYCHOWAWCA ŚWIETLICY
KARAŚ MAGDALENA FIZYKA, CHEMIA
KASIŃSKA JOLANTA WYCHOWANIE FIZYCZNE
KIEŁCZYKOWSKA MARZENA JĘZYK ANGIELSKI
KIERSTAN ROMANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
KLEMENTOWICZ AGATA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
KMIECIAK PIOTR GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI
KORBANEK BARTŁOMIEJ JĘZYK POLSKI
KOWALSKA MAGDALENA PLASTYKA
KROENKE OLSZYNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
KUBIAK DOROTA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
LENARTOWICZ MAGDALENA PEDAGOG PRZEDSZKOLNY
ŁAWNICZAK JOANNA INFORMATYKA
MANSZEWSKA JONNA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
MAŃSKA BEATA WYCHOWANIE FIZYCZNE
MIERZWA ŁUKASZ JĘZYK ANGIELSKI
NAPIERAŁA JOANNA BIBLIOTEKARZ SZKOLNY
PIOSIK MAGDALENA HISTORIA, WOS
POLICHNOWSKA DOROTA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
REWERS KAROLINA RELIGIA
ROSZAK MAGDALENA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
RYBICKA IZABELA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
SOMMERFELD KAROLINA JĘZYK NIEMIECKI, TECHNIKA
STANKIEWICZ KATARZYNA LOGOPEDA SZKOLNY
STEFAŃSKA NATALIA JĘZYK POLSKI
SZYMAŃSKA- MIKOŁAJCZAK JUSTYNA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
ŚPIEWAK DANUTA WICEDYREKTOR, BIOLOGIA, WDŻ
TORZYŃSKA MAŁGORZATA WYCHOWAWCA ŚWIETLICY
WIERZBICKA ANNA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
WNUK – PAWŁOWSKA MARTA PSYCHOLOG SZKOLNY
WOŁYŃSKA MONIKA WICEDYREKTOR, JĘZYK ANGIELSKI
WOŹNICA ELŻBIETA (s. Rafaela) RELIGIA
ŻUBEREK JULIA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE