Nauczyciele wychowania przedszkolnego pracujący w Chludowie:

mgr Marta Joszcz – wychowawca grupy 3-latków

mgr Joanna Bzowska-Mińska – wychowawca grypy 4-latków

mgr inż. Izabela Rybicka – wychowawca grupy 5-latków

mgr Joanna Manszewska – wychowawca grupy 6-latków

mgr Elżbieta Binkowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Specjaliści pracujący w przedszkolu w Chludowie:

mgr Karolina Rewers – katechetka

mgr Marzena Kiełczykowska – anglistka

mgr Katarzyna Stankiewicz – logopeda

mgr Magdalena Lenartowicz – pedagog

mgr Marta Wnuk-Pawłowska – psycholog