„Dziecko, które naprawdę pokochało swoje otoczenie i wszystkie żyjące stworzenia, które odkryło radość i entuzjazm w pracy, daje nam powód, by mieć nadzieję … nadzieję na pokój w przyszłości.”
– Maria Montessori

W naszym przedszkolu odbywają się zajęcia metodą Marii Montessori. Podczas tych zajęć dzieci uczą się samodzielności, dokonywania wyborów, ćwiczą umiejętności z zakresu praktycznego życia, sensoryki, matematyki, mowy oraz wychowania kosmicznego.