NAUCZYCIELE SZKOŁY W GOLĘCZEWIE:

rok szkolny 2017/2018

 

  Kierownik Filii

mgr Danuta Kamińska

mail: d.kaminska@chludowo.pl

 

wychowawca klasy 1F

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Romana Kierstan

mail: r.kierstan@chludowo.pl

 

wychowawca klasy 2F

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Jolanta Wenc

mail: j.wenc@chludowo.pl

 

wychowawca klasy 3 F

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Dorota Polichnowska

mail: d.polichnowska@chludowo.pl

 

religia:

mgr Karolina Rewers
 

język angielski:

mgr Jagoda Szarek – Jankowska
 

świetlica:

mgr Małgorzata Bartyńska
mgr Danuta Kamińska
 

logopeda:

mgr Katarzyna Stankiewicz
 

pedagog szkolny:

mgr Izabela Kachlicka
mgr Magdalena Lenartowicz
 

psycholog szkolny:

mgr Violetta Myszka