NAUCZYCIELE SZKOŁY W GOLĘCZEWIE:

rok szkolny 2017/2018

 

 p.o. Kierownika Filii

mgr Anna Wierzbicka

mail: a.wierzbicka@chludowo.pl

 

wychowawca klasy 1F

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Dorota Polichnowska
 

mail: r.kierstan@chludowo.pl

 

wychowawca klasy 2F

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Romana Kierstan

mail: e.kluzowicz@chludowo.pl

 

wychowawca klasy 3 F

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Ewelina Kluzowicz

mail: d.polichnowska@chludowo.pl

 

religia:

mgr Karolina Rewers
 

język angielski:

mgr Jagoda Szarek – Jankowska
 

świetlica:

mgr Małgorzata Golec
mgr Anna Wierzbicka
 
 

logopeda:

mgr Katarzyna Stankiewicz
 

pedagog szkolny:

mgr Izabela Kachlicka
mgr Magdalena Lenartowicz
 

psycholog szkolny:

mgr Agnieszka Klement – Wyleżyńska