JĘZYK ANGIELSKI RELIGIA RYTMIKA Wyjście psycholog pedagog logopeda
ŚRODA PIĄTEK PONIEDZIAŁEK CZWARTEK CZWARTEK KAŻDY DZIEŃ PONIEDZIAŁEK ŚRODA/
CZWARTEK
ŚRODA/
PIĄTEK
3 LATKI 10.15 – 10.30 10.15 – 10.30 ——– 10.20- 10.50  
9.30 -10.00/10.30
10.20 czwartek 9.05-9.35  
4 LATKI 10.30 – 11.00 ———- 10.40 – 11.10 ————–  
10.00 – 10.30/ 11.00
     
5 LATKI 9.40 – 10.10 9.40 – 10.10 9.40 – 10.10 9.40 – 10.10   9.00 -10.00      
6 LATKI 9.10- 9.40 9.10- 9.40 9.10- 9.40 9.10- 9.40   12.00 – 13.00