ZAJĘCIA DODATKOWE  ROK SZKOLNY 2019/2020

 

JĘZYK ANGIELSKI

RELIGIA 

RYTMIKA

WF

psycholog 

pedagog

logopeda

ŚRODA

PIĄTEK

PONIEDZIAŁEK

CZWARTEK

CZWARTEK

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

PONIEDZIAŁEK

ŚRODA/
CZWARTEK

ŚRODA/
PIĄTEK

3 LATKI

10.30 – 10.45

9.45 – 10.00

9.45 – 10.00

10.55 – 11.10

9.35 – 9.50

————-

10.30 – 11.00

   

4 LATKI

10.50 – 11.20

————-

————-

10.20 – 10.50

8.10 – 8.30

————-

9.55 – 10.25

   

PIĄTEK

5 LATKI

9.55 – 10.25

10.05 – 10.35

9.10 – 9.40 

9.10 – 9.40

8.40 – 9.05

10.05 – 10.35

————-

   

PIĄTEK

6 LATKI 

12.35 – 13.05

9.10 – 9.40 

10.05 – 10.35

9.45 – 10.15

9.05 – 9.35

————-

9.05 – 9.50

 

ŚRODA 10.30-11.00

CZWARTEK

12.30-13.00

ŚRODA 

8.30