ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

KIERUNEK PRACY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:
„UCZYMY SIĘ DBAĆ O SIEBIE”

 

CELE: UMIEJĘTNOŚCI DZIECI FORMY REALIZACJI CZAS REALIZACJI/ ODPOWIEDZIALNI UWAGI
            I.            Zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci Dziecko:

–        zna zasady zdrowego żywienia

–        zna walory zdrowotne warzyw i owoców

–         kulturalnie spożywa posiłki

–        Jest sprawne fizycznie na miarę swoich możliwości

–        dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem

–        rozumie konieczność szukania pomocy u lekarza w razie choroby

–        Ubiera się stosownie do panujących warunków atmosferycznych

–        w miarę możliwości panuje nad swoimi emocjami

–        zna wartość ciszy koniecznej do efektywnego odpoczynku

–        rozumie wartość poczucia humoru, zwraca uwagę na humor zawarty w tekstach literackich dla dzieci

–        potrafi prawidłowo posługiwać się głosem o umiarkowanym natężeniu, unika krzyku w zabawie

–        rozumie potrzebę aktywności fizycznej w celu utrzymanie dobrego zdrowia

–        zna zagrożenia dla zdrowia płynące z długotrwałego korzystania z urządzeń takich jak: telewizor, komputer, tablet, smartphone

 

–        spotkanie z lekarzem

–        spotkanie ze stomatologiem

–        lekcja pokazowa
z zakresu pierwszej pomocy przeprowadzona przez ratownika medycznego

–        udział w programie Akademia Aquafresh

–        spotkanie z dietetykiem dla rodziców oraz dzieci

–        spotkanie z psychologiem

ROK SZKOLNY 2016/2017

WYCHOWAWCY GRUP

 
       II.        Nawyki higieniczno-kulturalne –        Samodzielnie korzysta
z toalety

–        Umie poprawnie umyć i wytrzeć twarz i ręce oraz zęby

–        umie samodzielnie wydmuchać nos

–        Samodzielnie ubiera się i rozbiera

–         Dba o rzeczy osobiste i nie naraża ich na zgubienie

–        Utrzymuje porządek tam, gdzie przebywa, nie śmieci, nie bałagani

–        zna zasady i potrzebę segregowania odpadów

–        zna sposoby ochrony środowiska

–        zna zasady korzystania z przyborów higienicznych

 

–        lekcja tematyczna przeprowadzona przez szkolną higienistkę

–        sałatka owocowa

–        urodzinowe zwyczaje w przedszkolu

–        udział w Dniu Ziemii

–        Dzień Drzewa

 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

WYCHOWAWCY GRUP

 
      III.        Bezpieczeństwo własne i innych. –           Wie, jak się nazywa i zna własny adres zamieszkania

–        Ma ograniczone zaufanie do osób obcych

–        Wie, jak trzeba zachować się w sytuacjach zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc,

–        Zna numery alarmowe

–        Zna podstawowe zasady ruchu drogowego

–        Zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin, zwierząt i unika ich

–        Wie, że nie można samemu zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z ich przeznaczeniem,

–        Próbuje samodzielnie
i bezpiecznie organizować sobie czas wolny
w przedszkolu, w domu i w ogrodzie

–        Ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie

 

–        spotkanie z przedstawicielami policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego

–        udział w akcji „Azorek”

–        konkurs ekologiczny

–        wizyta w aptece

–        udział w wycieczkach

ROK SZKOLNY 2016/2017

WYCHOWAWCY GRUP

 
      IV.        Gry i zabawy na świeżym powietrzu –        Dziecko o każdej porze roku korzysta z ogrodu przedszkolnego oraz ze spacerów w okolicy przedszkola

–      Samodzielnie podejmuje zabawy na świeżym powietrzu
z wykorzystaniem urządzeń znajdujących na placu zabaw

–        Bierze udział w zajęciach organizowanych na powietrzu

–           Uczestniczy w częstych spacerach , hartuje organizm

–        Bierze udział w zawodach sportowych, grach organizowanych przez przedszkole oraz inne placówki i szkoły.

 

–        spacery po okolicy

–        udział wraz
z rodzicami
w podchodach

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

WYCHOWAWCY GRUP

 

OPRACOWAŁY: Anna Wierzbicka, Julia Żuberek