Ramowy rozkład dnia

 

Przedszkole czynne jest w godzinach 7.00-17.00

 

Podstawę programową realizujemy w godzinach 8.00 – 13.00

 

Godziny realizacji Realizowanie treści
7.00 – 8.00 1.      Schodzenie się dzieci

2.      Indywidualna realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych doskonalących kompetencje dzieci

8.00 – 13.00 Realizacja zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego
co najmniej 1h Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
co najmniej:

·         1h dzieci starsze

·         1h 15 min dzieci młodsze

Zabawy na powietrzu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, wycieczki, spacery, prace społecznie użyteczne
·         co najmniej 1h dzieci starsze

·         nie więcej niż 1h dzieci młodsze

Różnego typu zajęcia dydaktyczne zorganizowane
z inicjatywy nauczyciela, praca metodą Montessori, eksperymenty, nauka wierszy i piosenek, tańce, inscenizacje, improwizacje ruchowe, praca indywidualna z dziećmi, utrwalanie zdobytych umiejętności. Ćwiczenia gimnastyczne z użyciem przyborów i sprzętów, ćwiczenia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
nie mniej niż 2h Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne lub zajęcia relaksacyjne; pomoc psychologiczno-pedagogiczna
13.00 – 17.00  

·         Praca indywidualna z dziećmi, w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej

·         Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień

·         Pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności

·         Aktywność własna dzieci

·         Odbieranie dzieci

Stałe czynności w ciągu pobytu dzieci w przedszkolu
8.15 – 8.45 (dzieci starsze)
8.45 – 9.15 (dzieci młodsze)

 

Śniadanie
11.15 – 11.45(dzieci starsze)

11.45 – 12.15 (dzieci młodsze)

 

Obiad
13.00 – 14.30 Zajęcia popołudniowe/Leżakowanie (3- i 4 – latki)
14.15 – 14.45 (dzieci starsze)
14.45-15.15 (dzieci młodsze)
Podwieczorek