Dyrekcja Zespołu Szkół
im. o. Mariana Żelazka w Chludowie

Dyrektor
Krzysztof Antkowiak

Wicedyrektorki
Danuta Śpiewak
Monika Wołyńska

Kierowniczka Filii w Golęczewie

Danuta Kamińska