„Aby rozwijać się, wzrastać, osiągnąć pewność siebie dzieci muszą dotykać, bawić się, pracować, doświadczać piękna, różnorodności świata, muszą rozwijać smak aktywności, twórczości.”

Powyższa myśl Bruno Ferrara przyświeca nam we wszystkich działaniach, bo tak zdobywana wiedza przez dzieci ma największą wartość, jest pełniejsza i trwalsza.
Codziennie słychać śmiech i gwar bawiących się dzieci. Każdy dzień w przedszkolu przynosi coś nowego. Dzieci pod troskliwym okiem nauczycielek zdobywają wiedzę o świecie, rozwijają swoje zainteresowania i doskonalą swoje umiejętności w różnych sferach działalności poszerzając swoje kompetencje. A wszystko to w oparciu o najnowsze trendy w wychowaniu i nauczaniu stosowane przez wykwalifikowane nauczycielki, które wciąż poszukują nowych sposobów wspomagania rozwoju dzieci, doskonaląc już znane i sprawdzone.
Wszystkie zajęcia w przedszkolu to wielka zabawa, w której czujemy się jak ryby w wodzie, jak kwiatki, które z dnia na dzień rosną i pięknieją, jak ptaki, które sięgają coraz wyżej i w końcu odlatują do szkoły.