SPOTKANIE Z RODZICAMI NA TEMAT GOTOWOŚCI SZKOLNEJ DZIECKA
21 października 2020
WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
25 października 2020
SPOTKANIE Z RODZICAMI NA TEMAT GOTOWOŚCI SZKOLNEJ DZIECKA
21 października 2020
WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
25 października 2020
Pokaż wszystkie

Zdalne nauczanie dla klas 4-8 od 26 października

Komunikaty                                                                                        23 października 2020 r.

  1. Od 26 października klasy 4-8 przechodzą na tryb pracy zdalnej. Uczniowie pracują zgodnie z obowiązującym planem lekcji, który znajduje się w: https://1drv.ms/u/s!AtZF2lOJQK2pj3bf4joYdkpzPm7h?e=UdbdeR
  2. Zdalne zajęcia będą się odbywały za pomocą platformy google classroom, natomiast oceny będą tradycyjnie umieszczane w e-dzienniku Librus.
  3. Każdy nauczyciel poinformuje uczniów i rodziców o dostosowaniach form sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz kryteriów oceniania.
  4. Przedszkole i klasy 1-3 pracują w trybie stacjonarnym /opiekę w czasie przerw sprawują wychowawczynie klas/.
  5. Świetlica dla klas 1-3 pracuje zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  6. Zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w klasach 4-8 odbywać się będą w formie zdalnej wg obowiązującego dotychczas harmonogramu.
  7. Zajęcia realizowane w ramach projektu unijnego „Szkoły kompetencji w Gminie Suchy Las” w klasach 4-8 odbywać się będą w formie zdalnej wg obowiązującego dotychczas harmonogramu.
  8. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty odbędą się zgodnie z harmonogramem w formie online. Koordynatorzy konkursów będą się kontaktowali z uczniami biorącymi udział.   

Z poważaniem

Krzysztof Antkowiak