Zdalne nauczanie dla klas 4-8 od 26 października
23 października 2020
Gazety o Krzyżakach
25 października 2020
Zdalne nauczanie dla klas 4-8 od 26 października
23 października 2020
Gazety o Krzyżakach
25 października 2020
Pokaż wszystkie

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Tematem przewodnim łączącym wszystkie stopnie konkursu jest: „Zdrowie – Ruch –
Harmonia”. 23 października odbył się etap szkolny konkursu z wychowania fizycznego.

Celem konkursu jest:

 1. odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów,
 2. zachęcenie do aktywności fizycznej z zachowaniem zasad zdrowia i bezpieczeństwa,
 3. poznanie różnych form aktywności fizycznej możliwych do zrealizowania bez
  specjalistycznej bazy sportowej,
 4. popularyzacja wiedzy historycznej i metodycznej dotyczącej sportu,
 5. pobudzanie twórczego myślenia i wyobraźni przestrzennej ruchu ciała,
 6. wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym
  działaniu,
 7. lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do
  wykonywania zawodu,
 8. kształcenie nawyku codziennej potrzeby aktywności fizycznej,
 9. wyłonienie grona laureatów i finalistów spośród uczestników konkursu.

Podczas konkursu uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania dotyczące przepisów z zakresu dyscyplin sportowych oraz wykonać kilka prób sprawnościowych, tj: bieg, rzut, kozłowanie piłki, przewrót w przód i uderzenia piłki nożnej w określonym kierunku.

Do konkursu przystąpili uczniowie klasy 8a:

Amelia Lange, Amelia Nowicka, Helena Michoń, Jacek Kaczmarski, Wawrzyn Glura i Stanisław Więcek.

40/50 pkt zdobył STANISŁAW WIĘCEK i zakwalifikował się do rejonowego etapu konkursu.

GRATULUJEMY !!!