Chludowo klasa 3b: To był pracowity miesiąc…
30 października 2020
Warsztaty edukacyjno- zawodowe
31 października 2020
Chludowo klasa 3b: To był pracowity miesiąc…
30 października 2020
Warsztaty edukacyjno- zawodowe
31 października 2020
Pokaż wszystkie

SKS

Od 2017 roku w naszej szkole odbywają się zajęcia sportowe w ramach ogólnopolskiego programu „Szkolny Klub Sportowy”. Zajęcia mają na celu umożliwienie podejmowania przez dzieci dodatkowej aktywności fizycznej. Mają charakter ogólnorozwojowy, prowadzone są metodą zabawową, tak aby zachęcić dzieci do aktywnego uczestnictwa. Program jest ogólnodostępny, w szczególności kierowany do dzieci, które nie uczestniczą w innych zajęciach sportowych.

Cele Programu:

  1. stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzieży;
  2. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci
    i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
  3. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
  4. zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
  5. stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
  6. tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
  7. optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
  8. promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.