Golęczewo: Przedszkolne kolędowanie
27 grudnia 2018
STARTUJEMY!!! ENEA – AKADEMIA TALENTÓW
2 stycznia 2019
Golęczewo: Przedszkolne kolędowanie
27 grudnia 2018
STARTUJEMY!!! ENEA – AKADEMIA TALENTÓW
2 stycznia 2019
Pokaż wszystkie

Rodzina na szóstkę + – informacje o głosowaniu

Projekt Rodzina na szóstkę + opiera się na działaniach rozwijających zainteresowania uczniów przede wszystkim z przedmiotów ścisłych, ale również nabywanie i poszerzanie umiejętności dziennikarskich. Nagroda główna daje szanse naszym uczniom na, m.in.:

  • udział w warsztatach chemicznych w Toruniu;
  • ponowne zorganizowanie Dnia Warsztatowego – II edycja;
  • zorganizowanie zajęć rozwijających z matematyki;
  • rozwijanie umiejętności dziennikarskich naszych uczniów.

Głosowanie startuje już 2 stycznia!!! Więcej informacji na stronie:

https://www.enea.pl/pl/akademiatalentow/newsy/enea-akademia-talentow15

 

Liczymy na Państwa wsparcie i aktywny udział w głosowaniu!

Więcej informacji o warunkach głosowania poniżej.

§ 5 Wybór Zwycięzcy
1. Zwycięzcy wybierani są w toku głosowania Internautów.
2. Głosowanie Internautów zostanie przeprowadzone na stronie internetowej Akcji.
3. Przed uruchomieniem głosowania na stronie internetowej Akcji zostaną zaprezentowane Profile
Finalistów (Zadanie konkursowe, Zdjęcie, nazwa Szkoły, miejscowość, w której znajduje się
Szkoła, nazwa Projektu i dane zawarte w sekcji „Opis Projektu, który znajdzie się na stronie Enei
Akademii Talentów” (z Formularza zgłoszeniowego II Etapu) aby mogli się z nimi zapoznać
Internauci.
4. Mechanizm głosowania będzie działał w okresie od dnia 2 stycznia 2019 r. od godz. 00:00:01 do
dnia 16 stycznia 2019 roku do godz. 23:59:59.
5. W ciągu jednego dnia z jednego adresu e-mail można oddać jeden głos.
6. W ciągu jednego dnia z jednego adresu IP można oddać jeden głos.
7. Głosy oddawane z serwisów oferujących tymczasowe konta e-mail (temporary disposible email
service) będą uznawane za nieważne.
8. Aby prawidłowo oddać głos, należy na stronie internetowej www.enea.pl/pl/akademiatalentow
wcisnąć przycisk Głosuj pod wybranym Profilem Szkoły oraz podać swój adres e-mail. Na podany
przez głosującego adres e-mail Organizator prześle link aktywujący oddany głos. Głos uznaje się
za oddany z chwilą kliknięcia przez głosującego w link otrzymany w e-mailu.
9. Ranking Finalistów będzie widoczny na stronie internetowej Akcji w zakładce „Głosuj na Szkołę”
przez cały okres trwania głosowania. Ilość oddanych głosów będzie uaktualniania w czasie
rzeczywistym.
10. Zwycięzcami w głosowaniu Internautów zostaną Finaliści, którzy w głosowaniu uzyskają
największą liczbę głosów, maksymalnie po 3 (trzy) Szkoły w każdej kategorii – łącznie
maksymalnie 9 (dziewięć) Szkół.
11. W przypadku równej liczby głosów oddanych na poszczególnych Finalistów w danej kategorii, z
lokatą wyższą na liście Finalistów znajdzie się ta Szkoła, która szybciej uzyskała ostateczną
liczbę głosów w głosowaniu Internautów.
12. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach
serwisu Akcji, w grupach do zbierania głosów w konkursach oraz w innych serwisach
internetowych), mające na celu wpływanie na wynik w Akcji, są zabronione. Tym samym, w
uzasadnionych przypadkach, gdy któraś ze Szkół dopuści się takich praktyk, Organizator ma
prawo wykluczyć taką Szkołę z Akcji, w tym usunąć jej Zadanie Konkursowe. Organizator
zastrzega sobie możliwość poddania głosów budzących jego wątpliwości weryfikacji na
podstawie dostępnych mu narzędzi i informacji. Weryfikacja taka może trwać do dnia ogłoszenia
listy Zwycięzców, o którym mowa w ust. 14 poniżej.
13. W przypadku głosów, co do których zostanie stwierdzone, że przy ich oddawaniu zostały podane
nieprawdziwe dane, głosów oddanych niezgodnie z Regulaminem, w tym z wykorzystaniem do
głosowania aplikacji, skryptów bądź jakichkolwiek narzędzi informatycznych niezgodnych z
założeniami Regulaminu, Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania / uznania za
nieważne oddanych w ten sposób głosów.
14. Lista Zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.enea.pl/pl/akademiatalentow
w dniu 21 stycznia 2019 roku do godz. 23:59:59.
15. Punkty przyznane Szkole w ramach oceny merytorycznej w I Etapie Akcji nie sumują się z głosami
oddanymi przez Internautów.

 

Iza Kachlicka

Monika Wołyńska

Justyna Wieczorkiewicz

Natalia Kijek