Prezentacja dotycząca gotowości szkolnej i polecane zadania do pracy