Co dalej ósma klaso?
19 czerwca 2020
Po co dziecku granice?
22 czerwca 2020
Co dalej ósma klaso?
19 czerwca 2020
Po co dziecku granice?
22 czerwca 2020
Pokaż wszystkie

Masz prawo. Prawa dziecka dla dzieci

Prawa dziecka powinny być dobrze znane dorosłym, którzy mają obowiązek ich przestrzegać, ale również dzieciom, aby wiedziały czego mogą oczekiwać od dorosłych – m.in. swoich rodziców, opiekunów, nauczycieli, a także od swojego Państwa i rządzących.

Prawa dziecka to temat zawsze aktualny, dobrze, aby był często przypominany. Gwarantują dzieciom bezpieczeństwo, ochronę, możliwość wszechstronnego rozwoju oraz pomoc w różnych trudnościach i problemach.

Janusz Korczak ujął to w ten sposób:

„Prawa dziecka”

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.


Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Spisali dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu wiersze poukładały,
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej, jak umiecie.

Prawa dziecka zostały również spisane w Konwencji i Prawach Dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i następnie ratyfikowanej przez niemal wszystkie państwa świata, w tym Polskę. Oprócz oficjalnego dokumentu powstały również formy dostosowane do zrozumienia przez dzieci. Jedną w takich form Konwencji jest poniższy plakat autorstwa organizacji UNICEF.

Zachęcam do jak najczęstszych rozmów z dziećmi na temat ich praw i reagowania na przejawy ich łamania – w ten sposób chronimy dzieci, zapobiegamy różnym zagrożeniom, przemocy, a także wychowujemy w duchu uniwersalnych wartości takich jak równość, tolerancja, solidarność, demokracja, wolność i sprawiedliwość społeczna.