Czwartoklasiści w Laboratorium wyobraźni
30 marca 2017
Golęczewo: Warsztaty wiosenne w przedszkolu
5 kwietnia 2017
Czwartoklasiści w Laboratorium wyobraźni
30 marca 2017
Golęczewo: Warsztaty wiosenne w przedszkolu
5 kwietnia 2017
Pokaż wszystkie

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ PISANKĘ

KONKURS NA „NAJŁADNIEJSZĄ PISANKĘ”

ORGANIZOWANY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. O. MARIANA ŻELAZKA W

CHLUDOWIE

 

     Nierozerwalnym symbolem Świąt Wielkanocnych jest pisanka.  Pisanka to ogólna, zwyczajowa nazwa jaja wielkanocnego, zdobionego różnymi technikami. Jajo od wieków było uważne za symbol początku        i źródła życia, znak zmartwychwstania, powrotu do życia. Ozdobione, miały w sobie tajemniczą moc. Pisanki to również nasze dziedzictwo kulturowe, które stanowi o naszej tożsamości.

 

CELE KONKURSU:

 1. Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
 2. Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek wielkanocnych.
 3. Kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy.
 4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów.
 5. Promowanie twórczości dziecięcej.
 6. Integracja dzieci przez sztukę.
 7. Prezentacja pisanek wielkanocnych jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej. Warunkiem uczestnictwa jest wpisanie się na listę uczestników u wychowawców w świetlicy.
 1. Konkurs przeprowadzony będzie w świetlicy szkolnej w dniach od 06.04. do 07.04. 2017 r. Uczestnicy konkursu pracują indywidualnie.
 1. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pisankę w dowolnie wybranej technice i dowolnej wielkości.
 2. Przedmiotem konkursu są formy płaskie i  przestrzenne – obowiązuje kształt jaja.
 3. Uczestnicy konkursu korzystają z własnych materiałów, które uczniowie muszą przynieść ze sobą w dniach konkursu do świetlicy.
 4. Komisja oceni prace według następujących kryteriów:

– ogólne wrażenie artystyczne,

– oryginalność i pomysłowość prac,

– opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów,

– wkład pracy,

– walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki),

– estetyka wykonania.

Ocena zostanie dokonana w dwóch kategoriach wiekowych:

– kategoria I – klasy 2-3

– kategoria II – klasy 4-6

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów konkursu – wychowawców świetlicy i nauczyciela plastyki.

 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają upominki, a dla zwycięzców przewidziano
 2. Rozstrzygnięcie konkursu – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 11.04.2017 r. w świetlicy.

 

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

                                                                                                             Organizator:

Małgorzata Torzyńska