Golęczewo: Projekt „Jabłko” w przedszkolu
15 października 2021
EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ
15 października 2021
Golęczewo: Projekt „Jabłko” w przedszkolu
15 października 2021
EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ
15 października 2021
Pokaż wszystkie

Golęczewo: Innowacja pedagogiczna w przedszkolu

Kiedy dzieci mają bezpośredni kontakt z przyrodą,
wtedy nagle wychodzi z nich cała ich siła.

Maria Montessori

Więcej widzieć, słyszeć i czuć w przyrodzie – NATURAlna potrzeba każdego dziecka jest to hasło przewodnie innowacji prowadzonej
w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022.

Cokolwiek dziecko poznaje – to zawsze zaczyna od poznawania świata, a tym światem jest najbliższe otoczenie. Zdecydowałyśmy się realizować wyżej wymieniony temat innowacji, ponieważ, obserwując dzieci zauważyłyśmy jak ważny dla nich jest kontakt z naturą. Nasze przedszkolaki lubią spacerować i uczestniczyć w wycieczkach przyrodniczych. Dzięki temu z większą radością
i zainteresowaniem wchodzą w działania związane z realizacją zajęć. W różnych środowiskach np. las, łąka, staw dzieci mają możliwość bezpośredniej obserwacji roślin i zwierząt. Przedszkole w Golęczewie położone jest w miejscu bogatym przyrodniczo.  Otaczające nas ekosystemy to cenne źródło do realizacji tematyki związanej z naturą.

Podstawowym  założeniem naszej innowacji jest stwarzanie możliwości aktywnego zdobywania wiedzy, stymulowanie dziecięcej aktywności w kierunku poznania i zrozumienia otaczającej przyrody.

Decydując się na taką tematykę, wyznaczyłyśmy sobie następujące cele:

  • Przebywanie i działanie w świecie przyrody;
  • Rozwijanie aktywności twórczej, kreatywności i indywidualnych zainteresowań;
  • Rozbudzanie motywacji do działania, obserwowania, doświadczania i tworzenia;
  • Uwrażliwianie na piękno przyrody;
  • Wyrabianie tolerancji do wszystkiego co żyje;
  • Kształtowanie poczucia własnej wartości i przydatności dla środowiska.

Agata Klementowicz
Justyna Szymańska – Mikołajczak
Magdalena Roszak
Julia Żuberek