Golęczewo: Zaproszenie na „Wieczory z bajką i baśnią”
30 listopada 2016
Gminne rozgrywki piłki siatkowej :)
30 listopada 2016
Golęczewo: Zaproszenie na „Wieczory z bajką i baśnią”
30 listopada 2016
Gminne rozgrywki piłki siatkowej :)
30 listopada 2016
Pokaż wszystkie

Golęczewo: Akcja „Góra Grosza”

Uczniowie klas II F oraz III af wraz z opiekunami, ogłaszają w szkole w Golęczewie

AKCJĘ Góra Grosza 2016.

Akcja ma na celu zebranie funduszy na pomoc dzieciom, które doznały rozłąki z rodzinami lub tym, które są zagrożone, a w szczególności:
a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej
b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej
c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej
d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych
e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia
f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Od 28 listopada do 9 grudnia 2016 r. będziemy zbierać do słoików monety (od 1 gr do 5 zł).
Możliwa jest zbiórka większych nominałów, jednakże dla organizatorów akcji podstawowym celem jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Prosimy, aby każdy dorzucił swoje trzy grosze! 😉

uczniowie klasy II i III wraz z opiekunami akcji