Dzień Dobrego Słowa!
13 lutego 2020
Chludowo: Mobilne Laboratorium w Przedszkolu
13 lutego 2020
Dzień Dobrego Słowa!
13 lutego 2020
Chludowo: Mobilne Laboratorium w Przedszkolu
13 lutego 2020
Pokaż wszystkie

Elementy teatralne na lekcji języka angielskiego

Wykorzystując zdolności teatralne uczniów klasy 5a, lekcja powtórzeniowa z języka angielskiego przeprowadzona została z zastosowaniem elementów dramy oraz innych metod aktywizujących. Uczniowie pracowali w grupach i mieli za zadanie stworzyć za pomocą swoich ciał tablo. Zadaniem pozostałych uczniów było odgadnąć co zostało przedstawione. Zadanie to zostało wykorzystane do utrwalenia leksyki. Inna zastosowana metoda aktywizująca, która w doskonały sposób utrwaliła gramatykę (stopniowanie przymiotników) polegała na tym, że uczniowie stali w kręgu, a osoba w środku wybierała jedną z osób wskazując na nią oraz wypowiadając przymiotnik. Osoba wskazana kucała, a osoby stojące obok (z prawej i z lewej strony) miały za zadanie jak najszybciej zbudować poprawne zdanie z wykorzystaniem podanego przymiotnika, jednocześnie używając stopnia wyższego lub najwyższego. Osoba, która przegrała „pojedynek” wchodziła do koła, podawała kolejny wyraz itd. Ostatecznie zostały 2 osoby, które rozegrały między sobą finalny pojedynek, tzn. stojąc plecami do siebie musiały wykonać krok do przodu usłyszawszy jakiś angielski wyraz, a kiedy wyraz należał do kategorii „sprzęty sportowe”, odwrócić się jak najszybciej i wypowiedzieć słowo „Bang”. Zarówno metoda dramy, która bazuje na kreatywności i wrażliwości uczniów oraz rozwija umiejętności interpersonalne i społeczne, jak też druga zastosowana metoda aktywizująca, umożliwiły utrwalenie wcześniej poznanego materiału, a ponieważ towarzyszyły im silne emocje pozytywne, skuteczność akwizycji języka była większa.