Drzwi otwarte: XII LO
22 kwietnia 2022
Chludowo: Muzyczne spotkanie z Art and Music
26 kwietnia 2022
Drzwi otwarte: XII LO
22 kwietnia 2022
Chludowo: Muzyczne spotkanie z Art and Music
26 kwietnia 2022
Pokaż wszystkie

Golęczewo: „Śladami ojca Mariana Żelazka”

Wyjazd uczniów ze szkoły w Golęczewie do Muzeum ojca Mariana Żelazka, który odbył się 21 kwietnia,  to kontynuacja działań w ramach obchodów dwudziestolecia nadania imienia szkole.

Dzieci w czasie kwietniowych zajęć szkolnych poznawały postać wielkiego misjonarza, który przez całe swoje życie okazywał dobroć i szacunek do człowieka.

Mogły również wziąć udział w konkursie plastycznym, którego rozstrzygnięcie odbędzie się już 29 kwietnia!

   Przed Domem Misyjnym św. Stanisława Kostki w Chludowie  powitał nas rektor – ojciec Jan Wróblewski. Przewodnik z wielką pasją opowiedział o zbiorach muzeum, które zostało otwarte 12 października 2019 r. i zgromadziło liczne eksponaty dotyczące życia i działalności ojca Mariana. Usłyszeliśmy wiele ciekawostek na temat życia i działalności patrona naszej szkoły, a także poznaliśmy planowane przedsięwzięcia związane ze zwiedzanym miejscem.

Mogliśmy podziwiać Pismo Święte o. Mariana w języku ria, przedmioty codziennego użytku, instrumenty wykonane przez Indian, stroje, rekonstrukcję klasy ze szkoły Beatrix (wybudowanej przez o. Mariana w Puri).

   Wycieczka okazała się nie tylko niezwykle ciekawą lekcją o wielkim misjonarzu, ale również nauką o człowieczeństwie i dobroci.

„Trądu nie należy się bać.

Można go wyleczyć.

Gorszy jest trąd duchowy,

który rodzi się z nienawiści,

nieposzanowania

i nietolerancji.”

Słowa ojca Mariana Żelazka, jakże znamienne w dzisiejszym czasie, niech stanowią przestrogę dla nas wszystkich.

Pamiętajmy o tym każdego dnia!

                                                                                                                  Małgorzata Golec

                                                                                                                    Romana Kierstan

                                                                                                               Dorota Polichnowska

                                                                                                                      Karolina Rewers

                                                                                                                          Jolanta Wenc