Poloneza czas zacząć
14 listopada 2022
Czy rodzice mogą pomóc w wyborze szkoły ponadpodstawowej?
14 listopada 2022
Pokaż wszystkie

19 dni przeciwko przemocy

Nasza szkoła juz po raz kolejny bierze udział w kampanii społecznej, której celem jest min. wyposażenie uczniów w umiejętności radzenia sobie z zachowaniami przemocowymi.
Celem prowadzonych dzisiaj lekcji projektowych w klasach 3a, 4b i 6b było zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko przemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę tego problemu. Ważne było również ukazanie jego możliwych konsekwencji, zarówno dla ich ofiar, jak i sprawców i z tym zadaniem uczniowie radzili sobie bardzo dobrze.

Jednym z efektów przeprowadzonych zajęć, powinno być przyswojenie terminu empatia.

W wyjaśnianiu tego terminu pomogły nam balony i cytryna.

Po klasowych eksperymentach uznaliśmy, że najprościej wyjaśnić empatię okresleniem: czuję to co Ty !

Ustaliliśmy też, że warto nad tym tematem pochylać się nie tylko na lekcjach wychowawczych.