Moc działania Marysi i Tytusa
24 lutego 2018
Golęczewo: Zabawy podczas ferii
26 lutego 2018
Moc działania Marysi i Tytusa
24 lutego 2018
Golęczewo: Zabawy podczas ferii
26 lutego 2018
Pokaż wszystkie

Paszporty do zawodowej przygody

ZAJĘĆ DORADZTWA ZAWODOWEGO W KLASIE VIIa

Paszport do zawodowej przygody

W roku szkolnym 2017/2018 ramowe plany nauczania zawierają  godziny na realizację zajęć edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VII – w wymiarze po 10 godzin minimum. W klasie VII a zajęcia doradztwa zawodowego odbywały się w poniedziałki.

 Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego realizowane były na podstawie programu nauczania przygotowanego przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia -mgr Izabelę Kachlicką. Został on zapisany jako autorski program ,,Paszport do zawodowej przygody” do Szkolnego zestawu programów nauczania.

Zajęcia z doradztwa zawodowego, z uwagi na ich  szczególne znaczenie w obecnej dobie wyzwań edukacyjnych i zawodowych,  prowadzone były  jako element procesu wychowawczego.

Nauczyciel przedstawił uczniom ,,nacobezu’’(na co będę zwracała uwagę): prezentowanie  takich cech jak odpowiedzialność, sumienność,  uczciwość,  systematyczność, rzetelność i punktualność oraz społecznie akceptowanych postaw, które na co dzień  stanowią walory ważne także w etapie poszukiwania miejsca pracy i wykonywania zawodowych obowiązków. Przedstawienie tego było niezwykle ważne podczas wszystkich aranżowanych przez nauczyciela sytuacji wychowawczych. W ramach zajęć uczniowie spotkali się z p. autorką questów oraz wyjechali na wycieczkę do UM w celu zapoznania się z urzędem, jako miejscem pracy. Wzięli też udział w sesji sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Wybrani uczniowie klasy VII a przeprowadzili kilka wywiadów z przedstawicielami ciekawych zawodów goszczącymi w naszej szkole: policjantem, kuratorem sądowym, reżyserem filmowym. Natomiast wszyscy uczniowie przeprowadzali wywiady z członkami  swoich rodzin. Młodzież rozwiązała także wstępny test predyspozycji zawodowej.

Uczniowie nie używali zeszytów, materiały z lekcji oraz wytwory swoich prac i ćwiczeń prowadzonych na lekcjach przechowywane są przez nauczyciela  w indywidualnych  teczkach.  Młodzież otrzymywała oceny kształtujące.

Zrealizowane tematy :

2.10. Kariera zawodowa. Znaczenie pracy.

9.10. Wstęp do ekonomii. Rynek pracy, pracownik, pracodawca.

16.10. Samoocena skłonności zawodowych. Branże i zawody. Kim warto zostać?.

23.10. Planowanie kariery zawodowej. Od czego zacząć ?

30.10. Kim chcę zostać ?Test predyspozycji zawodowych.

6.11. Moje mocne strony.

13.11. Mój wymarzony zawód. Jak rozpoznać swoje mocne i słabe strony? Tworzymy wizytówki.

20.11. Zdrowotne predyspozycje zawodowe.

27.11. Projekt zawodowy: Poznanie urzędu jako miejsca pracy; Udział w sesji sejmiku wojewódzkiego.

4.12: Quest- spotkanie warsztatowe ze specjalistą.

 

 

 

Uczniowie, dzięki zajęciom doradztwa zawodowego będą potrafili:

  • Dokonać adekwatnej samooceny. Rozpoznać swoje mocne i słabe strony.
  • Wymienić zdolności, zainteresowania i umiejętności.
  • Racjonalnie planować ścieżkę edukacyjno – zawodową.
  • Współpracować w zespole.
  • Skutecznie się zaprezentować.

 

Kolejny cykl zajęć doradztwa zawodowego  dla obecnej klasy VII a odbędzie się w klasie VIII. Tymczasem trwa realizacja zadań Szkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego oraz projektu ,,Czas dla zawodowców.”

Iza Kachlicka