Informacje dotyczące zawieszenia zajęć po świętach
22 kwietnia 2019
Organizacja zajęć- 25 kwietnia
25 kwietnia 2019
Informacje dotyczące zawieszenia zajęć po świętach
22 kwietnia 2019
Organizacja zajęć- 25 kwietnia
25 kwietnia 2019
Pokaż wszystkie

Organizacja pracy szkoły od 24 kwietnia

Szanowni Państwo;

 

  1. Od środy 24 kwietnia br. (po świątecznej przerwie) udało się zorganizować opiekę świetlicową dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. Świetlica będzie się mieściła w budynku szkoły w Chludowie /wejście przez dziedziniec szkolny/ przy sali gimnastycznej w godzinach 7.00 – 17.00

Z uwagi na obowiązujące przepisy i możliwości grupa nie może liczyć więcej niż 25 osób. Dlatego też ofertę adresujemy do rodzin, które nie mogą zapewnić opieki dzieciom w czasie strajku.

Dla uczniów ze szkoły w Golęczewie przeznaczamy 10 miejsc, a dla uczniów ze szkoły w Chludowie 15. Decyduje kolejność zgłoszeń w sekretariacie szkoły: nr telefonu 61 25 00 301

Prosimy, aby dzieci zabrały ze sobą jedzenie. Szkoła gwarantuje herbatę i wodę.

Proszę o zrozumienie dotyczące liczebności grupy i lokalizacji zorganizowanej opieki. Na chwilę obecną nie dysponujemy innymi możliwościami.

Na chwilę obecną nie widzę przesłanek, aby nasze przedszkola i szkoły mogły realizować planowe zajęcia.

 

  1. Cieszę się, że mogły odbyć się w ustawowym terminie egzaminy dla gimnazjalistów i ósmoklasistów. Jak zwykle w naszej szkole przebiegały zgodnie z obowiązującymi procedurami. Nasi uczniowie w ciszy i skupieniu rozwiązywali zadania.

 

  1. W dniach od 27 do 31 maja br. odbędzie się wyjazd do Poronina. W tym roku dodatkową atrakcją będzie także wycieczka na Słowację. Całkowity koszt wyjazdu wynosi 300 zł.

W tym roku szkolnym w wymianie uczniowskiej mogą wziąć udział dzieci z klas VI,VII,VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum.

Bardzo nam miło, że ten wyjazd co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Dlatego, by ułatwić pracę komisji rekrutacyjnej, która wybierze uczniów reprezentujących naszą szkołę w Poroninie,  wprowadziliśmy dodatkowe kryteria. Młodzież zgłaszająca chęć uczestnictwa w wycieczce powinna:

– wyróżniać się bardzo dobrym zachowaniem i wysokimi osiągnięciami edukacyjnymi,

– aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły,

– posiadać aktualny paszport lub dowód osobisty.

Dodatkowym kryterium będzie kolejność zgłoszeń.

Komisja rekrutacyjna może wybrać tylko osiemnaścioro uczestników.

Zgłoszenia proszę wysyłać poprzez aplikację Librus na adres dyr. Krzysztofa Antkowiaka do 26 kwietnia br. Z zakwalifikowanymi uczestnikami skontaktujemy się w ostatnim tygodniu kwietnia.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Antkowiak