Turniej w Kicinie – Dominik bohaterem.
17 lutego 2018
Moc działania Marysi i Tytusa
24 lutego 2018
Turniej w Kicinie – Dominik bohaterem.
17 lutego 2018
Moc działania Marysi i Tytusa
24 lutego 2018
Pokaż wszystkie

Bezpłatne przejazdy środkami transportu

Bezpłatne przejazdy środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Suchy Las! – 26 lutego rusza I etap naboru wniosków

Gmina Suchy Las informuje o możliwości przyznania uczniom prawa do bezpłatnych biletów okresowych, uprawniających do poruszania się na terenie gminy Suchy Las w ramach aglomeracyjnego systemu transportu publicznego (strefa biletowa B oraz C) zarządzanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu!!! Uprawnionymi do biletów są uczniowie zamieszkali na terenie gminy, których rodzice lub prawni opiekunowie wskazują, że adresem ich miejsca zamieszkania do celów rocznego rozliczenia podatku dochodowego jest gmina Suchy Las.

W celu aktywacji bezpłatnego biletu okresowego konieczne jest złożenie w placówce oświatowej, do której uczeń uczęszcza:

  1. wniosku z oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów o aktywację biletu w placówce oświatowej, do której uczeń uczęszcza – WNIOSEK DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY ORAZ W ZAŁĄCZNIKU,
  2. imiennej karty PEKA, której posiadaczem jest Uczeń (konieczność wyrobienia oraz dostarczenia karty PEKA we własnym zakresie).

Uwaga: pierwszy etap naboru wniosków wraz z oświadczeniami odbędzie się w nieprzekraczalnym terminie od 26.02.2018 r. do 9.03.2018 r.

w celu aktywacji biletu 125-dniowego ważnego w terminie od 26.02.2018 r. do 30.06.2018 r. – semestr letni.