Szkolny konkurs wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych – regulamin

Znamy już terminy postępowania rekrutacyjnego!
27 stycznia 2023
Szkolny konkurs kulturowy z wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych
28 stycznia 2023
Pokaż wszystkie

Szkolny konkurs wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych – regulamin

I. CELE KONKURSU

1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem angielskim i niemieckim.
2. Stworzenie płaszczyzny zdrowej rywalizacji.
3. Poszerzenie wiedzy uczniów o Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Austrii i Szwajcarii.
4. Zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych – ich historii, kulturze, geografii, zwyczajach, świętach.
5. Umożliwienie uczniom sprawdzenia własnej wiedzy zdobytej na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego, zajęciach pozalekcyjnych i innych przedmiotach.

II. ZAKRES MATERIAŁU

1. Konkurs sprawdzi wiedzę uczniów w zakresie szeroko pojętej kultury i obyczajów krajów anglo- i niemieckojęzycznych (Wielka Brytania, USA, Niemcy, Austria, Szwajcaria) zawartą w programie nauczania języka angielskiego i niemieckiego oraz pozyskaną z innych źródeł. Pytania będą dotyczyły podstawowej znajomości geografii, historii i życia codziennego: stolice, popularne miasta, zabytki, dawni i obecni przywódcy, sławne osoby i postacie, święta.

III. PRZEBIEG KONKURSU

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej.
3. Zgłoszenia należy kierować do Pana Łukasza Mierzwa i Pani Karoliny Sommerfeld.
4. Konkurs odbędzie się dnia 8.03.2023 r. o godzinie 10.00 w sali nr 16.
5. Konkurs składa się z jednego etapu w formie pisemnej w języku polskim Test ma formę zadań zamkniętych.
6. Prace uczniów oceniają organizatorzy konkursu.

IV. WYNIKI

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia, tj. do 15.03.2023 r.
2. Laureaci – zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają nagrody w postaci cząstkowych ocen celujących z języka angielskiego i niemieckiego.