„Śląskie opowieści” – przedszkolaki z Chludowa
8 października 2021
List PPIS w Poznaniu
8 października 2021
Pokaż wszystkie

Organizacja zajęć w dniu 14 października 2021 roku

Art. 74   Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej został ustanowiony w Karcie Nauczyciela dla upamiętnienia powołania 14.10.1773 r. Komisji Edukacji Narodowej. Warto przypomnieć, że do czasu uchwalenia Karty praw i obowiązków nauczyciela dzień 14 października był w szkołach obchodzony zwyczajowo jako Dzień Nauczyciela. Prawne i organizacyjne usankcjonowanie tego święta nastąpiło właśnie w Karcie praw i obowiązków nauczyciela.

Z kolei Karta Nauczyciela uznała dzień 14 października za święto wszystkich pracowników oświaty – nie tylko nauczycieli – a także zmieniła nazwę święta na Dzień Edukacji Narodowej. Wymaga jednak podkreślenia, że dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy, ale jedynie od zajęć lekcyjnych. Ustawodawca nie użył bowiem w art. 74 szerszego określenia „zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze”, występującego we wcześniejszych przepisach Karty Nauczyciela na oznaczenie zajęć wchodzących w skład pensum nauczycielskiego.

Zatem należy przyjąć, że 14 października nie jest świętem ustawowo wolnym od pracy w szkołach, ale jedynie nie prowadzi się w tym dniu zajęć lekcyjnych; nie jest więc dniem wolnym od zajęć innego rodzaju, np. w placówkach o pracy ciągłej. W praktyce w tym dniu w szkołach organizuje się okolicznościowe akademie, spotkania itd.

Plan zajęć:

  • 8.15-11.45   zajęcia z wychowawcą klasy /możliwość zorganizowania klasowych imprez, spotkań, wycieczek, integracji, konkursów itp./
  • Od 11.45 zajęcia świetlicowe dla zgłoszonych uczniów- zgłoszenia do wtorku 12.10 u wychowawców klas