Golęczewo: Ogłoszenie konkursu „Śladami Ojca Mariana Żelazka”

Wycieczka zawodoznawcza
31 marca 2022
Zbieramy walizki…
1 kwietnia 2022
Pokaż wszystkie

Golęczewo: Ogłoszenie konkursu „Śladami Ojca Mariana Żelazka”

KONKURS

„Śladami Ojca Mariana Żelazka”

Drodzy Uczniowie!

W tym roku przypada 20 rocznica nadania imienia O. M. Żelazka naszej szkole. Cieszymy się, że tak wspaniały misjonarz, którego mottem życiowym były słowa: „Nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć”  jest naszym wzorem i inspiracją.

Zapraszamy Was do udziału w konkursie!

Poniżej załączamy regulamin konkursu:

CELE KONKURSU:

 • Uwrażliwianie uczestników konkursu na takie wartości jak: przyjaźń, zgoda, solidarność, pokój;

Człowiek, który od najmłodszych lat z szacunkiem podchodzi do innych ludzi, niezależnie od koloru skory, czy narodowości  jest budowniczym lepszego świata, opartego na szacunku i życzliwości pomiędzy ludźmi;

 • Rozwijanie kreatywności, wrażliwości plastycznej uczestników;
 • Pogłębienie wiedzy o życiu i działalności O. Mariana Żelazka.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas I – III  Filii w Golęczewie;
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny;
 3. Uczestnikiem konkursu jest każda osoba, która odda pracę w terminie:

ZASADY ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH:

 1. Ogłoszenie konkursu nastąpi dnia: 04.04.2022 r.
 2. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową;
 3. Technika wykonania pracy plastycznej jest dowolna (rysunek wykonany kredkami, farbami, wycinanka, wydzieranka lub inne techniki, umożliwiające wykonanie pracy na papierze) i powinna być związana z działalnością Ojca Mariana Żelazka;
 4. Format pracy: A3 lub A4;
 5. Praca nie może być formą przestrzenną;
 6. Każda praca musi być czytelnie podpisana (na odwrocie kartki);
 7. Prace należy dostarczyć do szkoły w Golęczewie w nieprzekraczalnym terminie: 22.04.2022 r.
 8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się na uroczystym apelu szkolnym dnia: 29.04.2022 r.

Małgorzata Golec  

                                                                                                              Karolina Rewers