Gmina Suchy Las rozpoczyna działanie w celu rozpowszechnienia kolejnej edycji bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów – edycja semestr letni 2019 (ważny od 28.01.2019r. do 21.06.2019r.).

Klasa VIb składa życzenia bożonarodzeniowe śpiewająco
19 grudnia 2018
Świąteczne kartki od naszych przyjaciół z Poronina
20 grudnia 2018
Pokaż wszystkie

Gmina Suchy Las rozpoczyna działanie w celu rozpowszechnienia kolejnej edycji bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów – edycja semestr letni 2019 (ważny od 28.01.2019r. do 21.06.2019r.).

Gmina Suchy Las rozpoczyna działanie w celu rozpowszechnienia kolejnej edycji bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów – edycja semestr letni 2019 (ważny od 28.01.2019r. do 21.06.2019r.).

 

INFORMACJA!!

 

Darmowa komunikacja dla uczniów – edycja semestr letni 2019r.

Gmina Suchy Las rozpoczyna działanie w celu rozpowszechnienia kolejnej edycji bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów – edycja semestr letni 2019 (ważny od 28.01.2019r. do 21.06.2019r.).

 

Wprowadza się na terenie gminy Suchy Las uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych na terenie gminy Suchy Las oraz NOWOŚĆ – poza terenem gminy Suchy Las.

 

UWAGA: uprawnionymi do biletów są uczniowie zamieszkali na terenie gminy, których rodzice lub prawni opiekunowie wskazują, że adresem ich miejsca zamieszkania do celów rocznego rozliczenia podatku dochodowego, jest gmina Suchy Las.

 

W celu aktywacji bezpłatnego biletu okresowego dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Suchy Las konieczne jest złożenie w placówce oświatowej, do której Uczeń uczęszcza:

  1. wniosku z oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów o aktywację biletu w placówce oświatowej, do której uczeń uczęszcza.
  2. imiennej karty PEKA, której posiadaczem jest Uczeń.
  3. Prosimy o aktywację karty PEKA Junior i PEKA już teraz w celu złożenia wniosku z kartą do 11.01.2019r.! W przypadku wyrobienia karty PEKA po raz pierwszy konieczne jest złożenie oświadczenia posiadacza karty PEKA do Biletu Metropolitalnego – druk BM2

 

W celu aktywacji bezpłatnego biletu okresowego dla uczniów uczęszczających do szkół poza terenem gminy Suchy Las konieczne jest złożenie w Urzędzie Gminy Suchy Las (Referat Komunalny – pokój numer 105):

  1. wniosku z oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów o aktywację biletu.
  2. imiennej karty PEKA, której posiadaczem jest Uczeń.
  3. Prosimy o aktywację karty PEKA Junior i PEKA już teraz w celu złożenia wniosku z kartą do 11.01.2019r.!  W przypadku wyrobienia karty PEKA po raz pierwszy konieczne jest złożenie oświadczenia posiadacza karty PEKA do Biletu Metropolitalnego – druk BM2

 

Harmonogram na podstawie uchwały Rady Gminy:

– nabór wniosków i oświadczeń w sekretariatach Szkół oraz Urzędzie Gminy (Referat Komunalny – pokój numer 105) w dniach od 2.01.2019r. do 11.01.2019r.

– 14.01.2019r. do 25.01.2019r. aktywacja biletów przez ZTM.

– do 28.01.2019r. „nabicie” kart PEKA i zwrot do wnioskodawców. Do tego dnia dzieci na terenie Gminy Suchy Las mogą jeździć komunikacją na podstawie ważnej legitymacji szkolnej!!