Dzień Odzyskania Niepodległości u Tygrysów
16 listopada 2018
RUSZAMY Z AKCJĄ MIKOŁAJKOWĄ!
20 listopada 2018
Pokaż wszystkie

Rozwijanie umiejętności dziecka – warsztaty dla rodziców.

Dnia 14 listopada odbyły się kolejne warsztaty pedagogiczne pt.„Rozwijanie umiejętności manualnych i grafomotorycznych dziecka w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym”.

Spotkanie miało miejsce w szkole w Golęczewie i było zorganizowane dla wszystkich zainteresowanych rodziców.

Zachęcając  Państwa do udziału w kolejnych spotkaniach/warsztatach , które będą organizowane w naszej szkole przypominamy, iż pedagodzy udzielają pomocy i porad  również w kontaktach indywidualnych podczas swoich dyżurów w Chludowie i Golęczewie oraz dzięki komunikatorowi Librus.

Kto może zgłaszać się do pedagoga szkolnego?

Do pedagoga szkolnego mogą zgłaszać się uczniowie lub rodzice uczniów, jeśli zauważą trudności szkolne np. w uczeniu się lub w relacjach z rówieśnikami, problemy o charakterze wychowawczym, specyficzne trudności w opanowaniu nauki czytania i pisania, problemy emocjonalne (lękliwość, nadpobudliwość, nieśmiałość, fobię szkolną). Zapraszamy rodziców po wskazówki, jak pracować z dzieckiem zdolnym.

Do pedagoga szkolnego mogą zgłaszać się także uczniowie lub rodzice uczniów znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej oraz takie osoby, które chcą zaangażować się w działalność charytatywną i wesprzeć rzeczowo lub materialnie rodziny uboższe.

Pedagog prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe tzw. korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające umiejętności uczenia się oraz umiejętności społeczne.

Serdecznie dziękujemy za przybycie 14 listopada  i zapraszamy ponownie!

Izabela Kachlicka, Magdalena Lenartowicz