PROCES BEATYFIKACYJNY NASZEGO PATRONA TRWA
20 sierpnia 2020
Życzenia na nowy rok szkolny 2020/2021
31 sierpnia 2020
PROCES BEATYFIKACYJNY NASZEGO PATRONA TRWA
20 sierpnia 2020
Życzenia na nowy rok szkolny 2020/2021
31 sierpnia 2020
Pokaż wszystkie

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Chludowie odbędzie się dnia 1 września 2020 roku /wtorek/ wg następującego harmonogramu:

w Chludowie:

 • 9.00 Uroczysta inauguracja – dziedziniec szkolny wyłącznie dla klas pierwszych
 • Pozostałe klasy spotkanie z wychowawcami w salach wg harmonogramu:
 •  II i III- godz. 10.00
 • IV- godz. 10.30
 • V- godz. 11.00
 • VI- godz. 11.30
 • VII- godz.12.00
 • VIII- godz.12.30

w Golęczewie:

 • 11.00 Szkoła Podstawowa- wyłącznie dla klas pierwszych
 • 11.30 Klasa II i III- spotkanie z wychowawcami w salach

W tym dniu obowiązuje strój galowy!

Przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020 r.

Organizacja zajęć w szkole i placówce (dalej: szkoła):

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.