ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
7 czerwca 2016
ZASADY OCENIANIA I WARUNKI UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNA OCENA KLASYFIKACYJNA
8 czerwca 2016
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
7 czerwca 2016
ZASADY OCENIANIA I WARUNKI UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNA OCENA KLASYFIKACYJNA
8 czerwca 2016
Pokaż wszystkie

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W OSTATNIM TYGODNIU ROKU SZKOLNEGO

Harmonogram zajęć

w ostatnim tygodniu roku szkolnego:

  • 20 czerwca /poniedziałek/: wg planu
  • 21 czerwca /wtorek/: klasy gimnazjalne: III A i B, II B

8.15 – 13.00
„LATO – ANIMOWANA INSTRUKCJA OBSŁUGI”

       Warsztaty filmowo-plastyczne, których efektem będzie film animowany promujący zdrowy tryb życia i unikanie zagrożeń w czasie wakacji. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznani zostaną z podstawami techniki filmowej i opowiadania filmowego, a następnie korzystając z tej wiedzy stworzą scenariusz i film animowany w technikach animacji rysunkowej, wycinankowej i piksilacji (animacji aktora). Film poruszał będzie wymienione wyżej tematy poprzez pokazywanie pozytywnych wzorców spędzania czasu i stosowania zasad bezpieczeństwa. Celem spotkania jest ukierunkowanie młodzieży na działania twórcze, rozwój zainteresowań i pośrednio odciągnięcie od szkodliwego środowiska i sytuacji sprzyjających uzależnieniom.

/pozostałe klasy SP i G wg planu/

11.00 -11.45 /4 lekcja/ mecz UKRAINA-POLSKA, boisko szkolne, uczniowie pod opieką nauczycieli/koordynatorzy nauczyciele wychowania fizycznego/

 następne lekcje wg planu

  • 22 czerwca /środa/: klasy gimnazjalne: I A i B, II A

8.15-13.00 warsztaty:

„LATO – ANIMOWANA INSTRUKCJA OBSŁUGI”

/opis j.w/

/pozostałe klasy SP i G wg planu/

 

  • 23 czerwca /czwartek/
  1.     Lekcje 1-3 wg planu
  2.     11.30- Msza św. na zakończenie roku szkolnego /uczniowie pod opieką wychowawców/
  3.     Świetlica czynna do 16.45