Wielkanocna Palma – projekt współpracy w klasach III z Tajemniczym Opiekunem