Spotkania z rodzicami na temat gotowości szkolnej dzieci (14 oraz 16 września 2021r.)
SOS dla Ziemi – nowe hasło projektu Nocy Naukowców 2021
22 września 2021
Dzień z logopedą u Leśnych Ptaków
23 września 2021
SOS dla Ziemi – nowe hasło projektu Nocy Naukowców 2021
22 września 2021
Dzień z logopedą u Leśnych Ptaków
23 września 2021
Pokaż wszystkie

Spotkania z rodzicami na temat gotowości szkolnej dzieci (14 oraz 16 września 2021r.)

W przedszkolach  w Golęczewie oraz w Chludowie odbyły się spotkania dla rodziców dzieci sześcioletnich, prowadzone przez wychowawców oraz pedagog przedszkolną M. Lenartowicz. Dotyczyły one gotowości szkolnej, przekazano szczegółowe informacje na jej temat i analizowano jej aspekty. Omówiono sposoby wsparcia dzieci i wskazówki jakie sprzyjają rozwijaniu dojrzałości szkolnej.

Rodzice mają także możliwość, aby korzystać z indywidualnego poradnictwa pedagogicznego realizowanego w przedszkolu, w ramach udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

pedagog przedszkolna Magdalena Lenartowicz

wychowawca grupy dzieci 6- letnich w Przedszkolu w Chludowie: p. Agnieszka Fidecka- Górka

wychowawca grupy: dzieci 6- letnich w Przedszkolu w Golęczewie: p. Magdalena Roszak